Licht en zegen in het nieuwe jaar

2021

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Terugkijkend op 2020 kunnen we zeggen dat het een heel heftig jaar is geweest, waarin de wereld drastisch is veranderd en de levensstijl van vele mensen op zijn kop is gezet.
Het was in het voorjaar een schok voor de samenleving geconfron-teerd te worden met een onbekende ziekte en onverwachte overlijdens. Plots viel het hele sociale leven stil: de horeca ging dicht en het verenigingsleven moest stoppen met zijn activiteiten. Het was een pijnlijke en eenzame periode voor jong en oud, voor actieven en gepensioneerden. Voor onze parochie betekende dit dat we het hoogtepunt van het liturgische jaar, Pasen en Pinksteren, niet samen hebben kunnen vieren. Gelukkig verliep de zomer rustiger en was er meer mogelijk. In de herfst echter stokte alles weer, en we moeten afwachten wat ons in 2021 te wachten staat.

Toch mogen we ons niet blindstaren op al het negatieve. Het jaar 2020 heeft ook zijn positieve kanten: mensen zijn meer gaan nadenken over het leven en zijn meer betrokken op elkaar. Ook hebben velen in dit jaar weer de rust en de eenvoud van de natuur ontdekt. Vele mensen zochten hun kracht en steun bij Maria door kaarsjes aan te steken en tot haar te bidden. Zolang er hoop is, is er leven. We mogen erop blijven hopen en vertrouwen dat God ons in deze crisisperiode nabij is en dat Maria ons zal beschermen. Meer dan ooit beseffen we dat we elkaar nodig hebben om deze crisis de baas te worden.

Van God hopen we voor het nieuwe jaar licht en zegen te ontvangen om de uitdagingen in het jaar 2021 aan te kunnen. Alles is in Gods hand en we hopen en vertrouwen erop dat we door Maria, de moeder van God, beschermd mogen worden en mogen groeien in geloof, hoop en liefde. Zoals Maria leefde vanuit het woord van God, zo mogen ook wij uit de H. Schrift inspiratie, leiding, steun en kracht ontvangen voor ons leven in deze tijd. God laat ons niet alleen en is bezig de wereld te vernieuwen.

Mijn wens en hoop voor het nieuwe jaar is, dat we elkaar in alle vrijheid en in goede gezondheid mogen ontmoeten en samen mooie liturgische en andere feesten mogen vieren.

Amen

Printversie