Leven naar het voorbeeld van Jezus en de heiligen

Heiligen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Het is zalig bij mooi weer met familieleden of vrienden op een terrasje aan een lekker dinertje te zitten. Dat is genieten en je voelt je gelukkig.
Als Jezus het vandaag heeft over de zaligen, dan verwijst hij naar mensen die eenmaal gelukkig zullen zijn in de eeuwigheid bij Hem. Vandaag vieren en denken we aan alle bekende en onbekende zaligen en heiligen. Zij hebben geleefd met hun hart gericht op God en de naaste; de zaligsprekingen zijn op hen van toepassing.
Wat is er zo kenmerkend voor al die zaligen? Het zijn mensen die door Jezus zalig worden geprezen, omdat zij hebben gestreden voor rechtvaardigheid, vrede en barmhartigheid, en treurden over het kwade. Het zijn mensen die hun hart hebben laten spreken en niet onverschillig gebleven zijn ten opzichte van mensen in nood.

De eerste zaligspreking, de armen van geest, is een van de belangrijke houdingen in het christelijk leven. Jezus verwijst hier naar mensen die nederig en eenvoudig van hart zijn en alles verwachten van God. De armen van geest weten zich totaal afhankelijk van de goedheid en de liefde van God. Het tegenovergestelde van een nederige is de hoogmoedige, die denkt alles beter te weten, niemand nodig heeft en zichzelf verheven voelt boven anderen.  Zo kun je niet meewerken aan het Koninkrijk van God, het Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. Dat kun je wel als je treurt om je hoogmoed, om je egoïsme, om je zelfverheerlijking. En als je treurt om de ellende die anderen treft, zodat je troost biedt.
Meewerken aan Gods Koninkrijk kun je ook als je een warm en zuiver hart hebt, en helpende handen. Als je zo zachtmoedig bent dat je niet klaar staat met oordelen en veroordelen, maar met respect, verdraagzaamheid en vergeving. Zo breng je vrede en zo zul je God zien, want Hij is liefde en vrede. En zo word je als de mensen in de menigte voor Gods troon en de heiligen in de glasramen: zij laten het licht door van Gods liefde en vrede.  Het zijn de heiligen die zorgen voor een vernieuwing van de kerk door hun grenzeloze liefde.
Volop leven naar het voorbeeld van Jezus en de heiligen, daartoe nodigt dit Hoogfeest van Allerheiligen ons uit. Het woord van God zo beleven dat wij dat uitstralen en mensen raken door onze woorden en daden.

We weten dat leven naar het Woord van God niet altijd gemakkelijk is. Het vraagt volharding en uithoudingsvermogen. De apostel Johannes beschrijft dit in de eerste lezing over de grote menigte in witte gewaden. Hij verklaart het als volgt: ‘Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben witgewassen in het bloed van het Lam.’ De grote verdrukking verwijst naar een grote vervolging van de christenen, waarbij velen als  martelaren hun leven geven voor het geloof in Jezus. We kunnen hierbij teruggaan in de geschiedenis en denken aan de vele martelaren die er zijn gevallen, maar we kunnen ook denken aan de toekomst, aan de martelaren die er nog zullen vallen in de vervolging  van de kerk. 

Zusters en broeders, heiligen zijn helden in de liefde. Het zijn mensen die het gewoon dóén; die gewoon liefde geven en dienstbaar zijn in hun dagelijkse doen en denken. Laten ook wij proberen dat te doen: liefdevol en dienstbaar zijn in ons dagelijkse doen en denken. Leven naar de Zaligsprekingen, want dan mogen wij ons ten volle verbinden met de heiligen in de hemel en nu al genieten van de hemelse vreugde. Amen.