Leven in eenheid met God, je naaste en jezelf

H. Hubertus en het hert

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Soms gaan er jaren overheen voordat een mens ontdekt waar het in het leven werkelijk om gaat. Alleen maar genieten en denken aan je eigen behoeften, leidt tot een oppervlakkig leven. Toch breekt er vaak een moment aan dat je ontdekt dat het geluk en vreugde brengt als je leeft voor anderen. Dikwijls is het God zelf die mensen tot nieuwe inzichten brengt. Het kruis tussen het gewei van het hert tijdens een jachtpartij confronteerde Hubertus met Jezus, die in zijn liefde tot het uiterste was gegaan. Het kruis maakte Hubertus duidelijk dat er andere waarden in het leven belangrijker zijn. Vanaf nu zul je niet meer dieren vangen, maar mensen, sprak een stem tot Hem. Hubertus luisterde naar die stem, liet alles achter om Jezus te volgen.

Luisteren naar wat God zegt, daartoe roept het evangelie ons vandaag op. Wij worden uitgenodigd om tot de kern van ons geloof te komen: God beminnen en de naaste als jezelf. Het lijkt allemaal eenvoudig maar er spelen vele factoren mee die ervoor zorgen dat we ermee blijven worstelen heel ons leven lang.
Als we God liefhebben wil dit zeggen aanvaarden dat God anders is en niet altijd onze gebeden verhoort zoals wij dat willen. We kunnen God niet controleren en naar onze hand zetten. Aanvaarden wat God doet en zegt, is een levenshouding ontwikkelen van overgave aan de wil van God, wat er ook gebeurt in het leven. Belangrijk is dat we in contact blijven met God. God is met ieder van ons bezig, hij wil onze harten vernieuwen door zijn liefde en barmhartigheid.  

De naaste beminnen wil zeggen de naaste aanvaarden met zijn sterke en zwakke kanten en niet proberen de naaste naar jouw beeld en gelijkenis om te vormen. De ander is nu eenmaal anders en uniek. Het blijft een opgave om elkaar te respecteren en lief te hebben. We mogen er voor elkaar zijn, we kunnen elkaar aanvullen en aan elkaar goede raad geven.

Jezelf beminnen als de naaste wil zeggen jezelf aanvaarden zoals je door God geschapen  bent, niet iemand anders willen zijn of iemand anders willen nabootsen. Zoals je bent met je talenten en beperkingen, zo heeft God je gewild en de opdracht is met die talenten dienstbaar te zijn.

Met het verstrijken van de jaren in een mensenleven ontdek je dat het leven een mysterie en een avontuur is en dat je veel kunt leren van het leven. Als je geboren wordt, dan ben je nog totaal onwetend over het leven, God, de natuur en de mensen. Door te luisteren naar wat anderen je vertellen en naar het woord van God mag je meer en meer ontdekken en begrijpen van het leven. Niemand heeft beter het gebod van de liefde in de praktijk gebracht dan Jezus zelf. Door Jezus na te volgen blijf je op het juiste pad, dat leidt naar het Koninkrijk der hemelen. Goed leren luisteren naar God, naar elkaar en je hart is een hele levenskunst. Het is de wijsheid van de heilige Geest die ons de weg daarbij wijst.
Wie niet horen wil, die moet voelen, zegt een spreekwoord. Inderdaad, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen leven en moet de gevolgen van zijn eigen woorden en daden ook zelf dragen. Iemand die niet naar goede raad wil luisteren, zal vanzelf in de gaten krijgen dat hij vastloopt.
Om volop te leven en Gods zegen te mogen ontvangen is het dus wijs Gods woorden ter harte te nemen en ernaar te leven. Daartoe spoort ook de eerste lezing uit het boek Deuteronomium ons aan. In eenheid leven met God, met jezelf en met anderen is de vrucht van het opvolgen van de wijze raad van Jezus in het evangelie.

Afgelopen maand oktober is de H. Ireneüs van Lyon officieel uitgeroepen tot kerkleraar van de kerk en de eenheid. De heilige Ireneüs is de eerste martelaar met deze  titel. "Zijn naam, Ireneüs, bevat het woord 'vrede'".  "Wij weten dat de vrede van de Heer geen 'onderhandelde' vrede is, de vrucht van overeenkomsten die bedoeld zijn om belangen veilig te stellen, maar een vrede die verzoent, die samenbrengt in eenheid. Dat is de vrede van Jezus."

Moge de H. Hubertus en de H. Ireneüs ons inspireren om te blijven streven naar harmonie en eenheid met God, onze naaste en met onszelf. Amen

Printversie