Jouw selfie in Gods hart

Gedaanteverandering berg Tabor

Steven Barberien

Het zijn me toch ‘kadeekes’, die leerlingen van Jezus. Worden ze met z’n drieën door Jezus eens meegenomen op trektocht, de bergen in om daar samen te bidden, … en dan vallen ze in slaap. Ze verslapen hét moment van hun leven.
Petrus, die schiet nog wakker en is zo onder de indruk, dat hij het gebeuren wil vastleggen. Hij kon natuurlijk zijn smartphone niet bovenhalen om een selfie te nemen met die drie bijzondere figuren. Dus stelt hij maar voor drie tenten te bouwen, zodat ze kunnen blijven… Maar zoals hun ogen langzaam dichtvielen van de slaap, zo komt er een mist over de berg, een wolk die alles overschaduwt en het zicht beperkt… ’t Is voorbij… hét moment is gepasseerd… en wij denken dan: ’t Zijn me toch kadeekes! Wat laten ze toch schieten, ’t zou ons niet gebeuren!

Zijn we daar zo zeker van?
Wat hebben wij sinds Aswoensdag al gedaan aan ons vasten? Een tijd van meer toeleg op het gebed… Ook wij zijn door Jezus uitgenodigd met Hem mee te gaan naar een stille plaats om te bidden…Hebben we onze ogen en ons hart opengehouden in deze voorbije weken, zodat God met zijn liefde in ons leven kon komen…? Zijn wij wel meegegaan, de berg op, om zo het oppervlakkige van het alledaagse leven eens achter ons te laten? Misschien zijn wíj wel de ‘kadeekes’ van dit evangelie en niet die drie apostelen…

Van tijd tot tijd is het goed eens te dromen, maar met je ogen open zie je toch meer. Kijk naar de sterren, naar het heelal. “Tel de sterren als je kunt,” wordt ons en Abram gezegd. Dat gaat hem en ons niet lukken. Maar we leren daardoor wel verder te zien dan onze neus lang is. Niet wij maar God zelf is degene die alles in de hand houdt. Het is Jezus die alles, geheel én àl, aan Zijn liefde onderwerpt.

Die liefde, die alles als een vuur verteert, die wordt ons aangeboden. Een altijddurend verbond, dat in Jezus gesloten is tussen God en mens… En of je nu in een diep dal zit of op de top van een berg, waar jij ook bent in je leven: God is bij je, soms zichtbaar in bijzondere ontmoetingen, soms onzichtbaar als in een wolk die overschaduwt, maar Hij is er…

            Om Hem in je leven vast te houden
            heb je geen smartphone nodig.
            Zijn selfie ligt al vast in jouw hart,
            zoals jouw selfie in zijn hart staat geprent…
            Verbonden voor altijd.

Printversie