Jezus toen, nu en straks

Jezus klopt op onze deur. Naar Johannes.

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met de eerste winterprik van vorst en sneeuw dit weekend is het opletten dat je op de weg blijft. Alert en waakzaam zijn, daartoe roept onze Heer Jezus ons op deze eerste zondag van de advent op. De advent is een sterke, genadevolle tijd om ons spiritueel op peil te houden, zodat de Heer Jezus welkom is in ons hart. De Heer is komende; zien we dit of zijn wij ziende blind?
Er is een drievoudige komst van Jezus.
In het verleden is Jezus reeds op aarde gekomen en mens geworden.
In het heden komt Jezus midden onder ons.
En in de toekomst zal Jezus eenmaal wederkomen als verheerlijkte Heer.
Laten we bij deze drie gebeurtenissen even stilstaan.

De Heer Jezus is 2000 jaar geleden op aarde gekomen. Van geen enkele religieuze leider is de geboorte van tevoren zo vaak voorspeld. In het Oude Testament hebben verschillende profeten,  zoals Jeremia, Jesaja en Micha, voorspeld dat de Messias zou komen, dat Hij in Bethlehem geboren zou worden en zou moeten lijden als de nederige Dienaar. Dat al deze geschriften naar Jezus verwijzen, is een teken van God en het bewijs dat Jezus meer is dan zo maar een mens: Hij is de Zoon van God.

In onze tijd is Jezus komende. Hij komt op een onzichtbare wijze naar ons toe in de H. Sacramenten. Vooral in de H. Eucharistie komt Hij midden onder ons en wil Hij ons ontmoeten van hart tot hart. Jezus wil te midden van zijn volk wonen en meetrekken. Het is daarom altijd pijnlijk als een kerk gesloten moet worden, want als je daar goed over nadenkt, verhuist Jezus dan naar een ander plaats. De Heer Jezus is midden in de kerk aanwezig. In het tabernakel is Hij in de geconsacreerde hosties aanwezig, waar Hij dag en nacht op ons wacht.
Zijn we ons wel voldoende bewust van het grote geschenk van de liefde van Jezus, die in contact met ons wil treden en ons zijn genade, liefde en troost wil schenken? Op een onverwachte wijze komt Jezus naar ons toe in onze naaste die in nood is, ziek is of die onverwachts op bezoek komt. Door onze naaste te helpen, gastvrij te ontvangen, een bezoek te brengen aan een zieke ontmoeten wij Christus zelf. Alles wat je voor een van de minste van mijn broeders of zusters hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. 

Soms toont de Heer ook zichtbare tekenen in de natuur. God laat soms iets zien van de bovennatuurlijke wereld. Enkele weken geleden vertelde een man, Erik, het verhaal van wat hij had meegemaakt in de buurt van Doetinchem.
“Maandagavond tussen 22.00 uur en 23:00 uur in de avond fietste ik in de omgeving, om even tot rust te komen en mijn hoofd leeg te maken. Ik ging van Halle naar Zelhem, en iets trok mijn aandacht. Ik zag een enorm licht, op ongeveer twee kilometer van me vandaan. Het had de klassieke vorm van een engel, zoals je die kent uit de kerstboom. De gedaante ging heel langzaam naar beneden, richting de grond. Ik heb daar een minuut gestaan en ben er toen naartoe gefietst, via binnenwegen.
Toen zag ik dat het bij camping De Betteld was, en ik vroeg me even af: ‘Hebben ze iets georganiseerd?’ Ik had het ondertussen ook aan buurtbewoners gevraagd, maar mensen wisten van niets. Ook op De Betteld gaven ze aan dat er geen lichtshow was.
Wat het meest in de buurt komt, is de verklaring van mijn zeer gelovige buurman. Hij vertelde over het verhaal van Jakob, waarbij er een ladder uit de hemel kwam. Ik denk dat het niet anders kan dan dat het een engel was.”

Harvest School Europe geeft aan dat op de betreffende avond Hans Maat aan het spreken was over profetie. Het was een avond vol krachtige aanbidding en gebed voor de studenten. Gods aanwezigheid werd sterk ervaren. Hans getuigt ervan dat hij ervaart dat God engelen inzet tijdens zijn bediening, als hij bidt voor mensen.

Wat een bijzonder verhaal van onze tijd, dat ook te beluisteren is op YouTube. Als je een engel mag zien is dit een grote genade en een bevestiging van het bestaan van engelen, die overal in de bijbel voorkomen. God zet engelen in die Hem dienen en die mensen beschermen en helpen.

De derde komst van Jezus is die van de wederkomst. Het is de voltooiing van de schepping en de laatste openbaring, waarbij er een definitieve scheiding komt tussen goed en kwaad.

Op weg naar Kerstmis klopt de Heer Jezus op de deur van ons hart. Openen wij die deur of sluiten wij ons op in onze eigen wereld van zelfgenoegzaamheid, angst en materialisme? Als wij ons hart openen voor Gods liefde, dan mogen we die wonderbaarlijke wereld van God met zijn engelen en heiligen steeds meer ontdekken en dat geeft vrede en vreugde.
Moge de adventsperiode voor ons een periode zijn van groei naar meer openheid voor God en onze medemensen, zodat het over een aantal weken echt Kerstmis kan worden in ons hart. Amen.

Printversie