Jezus navolgen is de liefde bevorderen

Bidden voor het eten

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Tijdens een van de fietstochten van afgelopen week in de bossen hier in de buurt kwam ik het klooster van Nieuwkerk tegen. In dit  prachtige gebouw waren geen kloosterlingen meer maar feestelingen voor een bruiloft. In onze cultuur verwijzen vele gebouwen nog naar God maar waar is de beleving van het geloof gebleven? Om mensen tot geloof te brengen heb je verkondigers van het geloof of profeten nodig die God ter sprake brengen.

Tegenwoordig kom je steeds meer mensen tegen die niet tot geloof zijn gekomen, omdat zij het geloof in zijn geheel niet hebben meegekregen of erover hebben gehoord. Zo ontmoette ik iemand die blij was dat hij op school met vele Bijbelverhalen kennis had gemaakt. In onze cultuur en literatuur zitten vele verwijzingen naar de Bijbel, waardoor je de boeken beter kunt begrijpen. Hij wist veel van het christendom maar was ongedoopt gebleven, omdat niemand hem verder had begeleid in het geloof in God.
Het geloof op een natuurlijke wijze ter sprake brengen in het dagelijkse leven en het beleven, zorgt ervoor dat het geloof ook echt gaat leven. Denk niet te vlug: dat is niet voor mij maar voor diakens, religieuzen, priesters en bisschoppen. Iedere christen heeft bij zijn doopsel de profetische opdracht meegekregen om te getuigen van het geloof in woorden en daden.
In de eerste lezing komt de eenvoudige profeet Amos ter sprake. Hij was geen lid van een profetengilde maar God vraagt van Hem het geloof te verkondigen en zijn volk terug te brengen tot het geloof.

Wat vraagt God van ons, die leerlingen van Jezus zijn? In het alledaagse leven op een natuurlijke wijze laten zien dat wij christenen zijn, is onze opdracht en roeping. Dit kan door er samen over te praten. Ook kun je dit thuis en in een restaurant laten zien, als je voor het eten samen bidt om God te danken voor de maaltijd.
Verder moeten wij christenen opkomen voor sociale rechtvaardigheid, zodat iedere mens gelijk wordt behandeld en een menswaardig bestaan kan leiden. Dat is mogelijk door een rechtvaardige verdeling van goederen tussen rijk en arm, door te strijden tegen discriminatie en door het leven te beschermen. Jezus navolgen wil zeggen het goede en de liefde onder mensen bevorderen en het kwade en de zonde bestrijden om zo met de genade van God een menswaardige en vredevolle samenleving uit te bouwen.

Waaraan mensen in onze tijd meer dan ooit behoefte  hebben, is hoop en toekomst-perspectief, iets om naar uit te kijken. Hoop op een beter leven, hoop op lichtpuntjes in het leven. De apostel Paulus spreekt over de hoop die wij christenen in ons hart meedragen, namelijk dat Jezus Christus de wereld heeft overwonnen en dat Hij bezig is met het bouwen aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Als je geen hoop meer hebt of niets in je hart meedraagt waarnaar je verlangt en streeft, dan verlies je de zin van het leven. Bij oudere mensen die niet zo veel meer te verwachten hebben van het leven, kan dit zijn de geboorte van een kleinkind, een bezoekje van iemand, een bloemetje, een kaartje, een goed gesprek, enz. Voor jongeren is dit iemand die naar hen luistert en hen helpt om de uitdagingen en de beproevingen van het leven aan te kunnen. Uiteindelijk heeft het leven alleen maar zin als je gelooft dat de zon zal opgaan en dat je weer mooie dingen mag meemaken. Als je gelooft dat het goede het wint van het kwade, dat alles in Gods hand is. God streeft met onze medewerking naar een leven zonder pijn, lijden en verdriet. Hij wil dat wij gelukkig zijn en leven in vrede met elkaar, elkaar liefhebben en nabij zijn in vreugde en verdriet. Het zijn de profeten die ons daarop dienen te wijzen, namelijk dat wij Gods zegen en bescherming nodig hebben en dat wij deze kunnen ontvangen als wij ons hart openen voor onze Heer en God, Jezus Christus. In Jezus is de bron van alle liefde, goedheid en zegen te vinden, die ervoor zorgt dat wij vreugdevolle christenen zijn.
Wat er ook gebeurt, God is met ons en schenkt ons die liefde en genade die wij nodig hebben.

Moge deze gedachte ons helpen het geloof en de liefde te blijven vasthouden en zo te groeien in verbondenheid met elkaar en met Jezus Christus. Amen. 

Printversie