Jezus en het woord van God als lichtende ster

Drie koningen met ster

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Van de wijzen of drie koningen kunnen wij veel leren want door te geloven in de ster die hun de weg wees,  zijn zij bij Jezus, de nieuwe koning, uitgekomen. Een ster was in die tijd een belangrijk oriëntatie-punt, zeker in de woestijn. Zo kenden de bedoeïenen het spreek-woord: “Als aan de hemel één ster ontbreekt, dan kan een hele kara-vaan de richting verliezen.” Het eentonige landschap van de woestijn heeft zo weinig oriëntatiepunten dat men overdag de zon en ‘s nachts de sterren hard nodig had om niet van de goede weg af te dwalen.

De ster is een belangrijk oriëntatiepunt. Ook wij christenen hebben een ster nodig om lichtpuntjes te zien op onze levensweg. Waar vinden wij dat licht? Dat licht mogen we vinden bij Jezus, die het licht van de wereld is voor alle volkeren. Het is te vinden in het woord van God, dat ons nieuw leven geeft en ons inspireert om elkaar lief te hebben. Door het sacrament van het doopsel zijn wij kinderen van het licht geworden en kunnen wij zelf anderen de weg wijzen.
Afgelopen jaar zijn er in onze parochie 13 kinderen gedoopt; Gods liefde is in hun harten uitgestort. Door het doopsel ontvang je kracht van God. Je bent een nieuwe mens geworden en wilt Jezus, de grote ster, volgen. Als gedoopte christenen zijn wij sterretjes en trekken we samen op om elkaar de weg van de liefde te tonen en te helpen het koninkrijk der hemelen te bereiken. In deze tijd van grote veranderingen heb-ben we elkaar nodig en dienen we elkaar vast te houden.
Helaas zijn er in het leven ook heel wat dwaalsterren en vallende sterren. De media en de vele reclame-berichten doen ons geloven dat het geluk te vinden is in aanzien en carrière, in geld en luxe, in het uit-gaansleven, vakanties, techniek en ontspanning. De wereld trekt en betovert de mensen, waardoor vele zaken hen van God af leiden.

Wat kunnen we van de wijzen nog meer leren?
De drie wijzen kwamen obstakels tegen, doordat ze eerst in Jeruzalem kwamen en niet meteen in Bethlehem. Door naar het woord van God te luisteren en door hun doorzettingsvermogen kwamen zij uiteindelijk bij Jezus uit. De wijzen volgden een goede ster, die hen naar Jezus voerde. 
Zoals de drie wijzen moeilijkheden tegenkwamen, zo krijgt iedere leerling van Jezus te maken met beproevingen. Dan komt het erop aan vol te houden, door te gaan en hulp te vragen aan God en mede-mensen. Als ouders bij de opvoeding hun kinderen christelijke normen en waarden willen meegeven, kunnen ze heel wat meemaken. Het is nodig dat ze dan naar het woord van Jezus luisteren, waaruit ze kracht, motivatie en inspiratie kunnen halen om het geloof vast te houden en door te gaan. Bij jongeren zie je dat ze niet zozeer uit zijn op theorieën of mooie gedachten; ze willen concrete getuigenissen horen en zien van mensen die het evangelie in het leven van alledag beleven. Geen woorden maar daden.

Wat kunnen we nog meer van de wijzen leren?
De wijzen kwamen niet met lege handen naar Jezus maar brachten goud, wierook en mirre mee. Als we naar Jezus komen in de kerk of in de Eucharistie, wat kunnen we Hem dan aanbieden?
Sommige mensen kunnen alleen maar hun lijden en kruis aan Jezus aanbieden. Ik denk hierbij aan bis-schop Harrie Smeets, die gedurende tweeënhalf jaar zijn ziekte moedig heeft gedragen. Gisteren was zijn indrukwekkende uitvaartmis in de kathedraal van Roermond, waarbij naar voren kwam dat de bisschop een sterk geloof in het eeuwige leven heeft getoond en veel kracht mocht ontvangen door meelevende reacties en gebeden van gelovigen.
Wat we aan Jezus ook kunnen aanbieden zijn onze gebeden waarin we God danken en loven, en onze goede werken voor of dienstbaarheid aan mensen in nood. Immers, wat heeft godsdienst voor zin als wij de medemens niet zien staan? Of zoals mensen dat kunnen zeggen: die zit wel mooi voor in de kerk, maar buiten de kerk… Godsdienst is niet of, of maar en, en. Het is je naaste dienen én God dienen.

Broeders en zusters in Christus,
Wat we nodig hebben is christenen die het licht van het geloof uitstralen, opdat wij samen eenmaal het eeuwig licht mogen bereiken in het Koninkrijk der hemelen. Amen.