Jezus Christus als fundament

Goed gewortelde bomen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De laatste maanden zijn er wereldwijd opvallend veel onlusten en geweldsuitbarstingen. Enkele oorzaken zijn de toenemende ongelijkheid tussen rijk en arm en de maatregelen die tegen het volk worden genomen. Veel mensen voelen zich niet gehoord door de politici, die meer uit zijn op hun eigen belangen dan op die van het volk. De mensen nemen het niet meer. Je ziet dan ook heftige beelden van geweld in landen als Hong Kong, Venezuela, Libanon en Frankrijk. Dichterbij protesteren boeren, leraren en werknemers in de bouw voor meer sociale gelijkheid.
De ene crisis is nog niet voorbij of de volgende dient zich aan. Behalve de brexitcrisis, de geloofscrisis of de vluchtelingencrisis is de stikstofcrisis heel actueel. Daarbij komt dat wereldwijd de vervolging van christenen toeneemt.
Zijn deze elkaar snel opvolgende crisissen tekenen van een naderende eindtijd? Wie zal het zeggen. Feit is het dat dit allemaal te maken heeft met ontevredenheid in de harten van mensen, met de onzekere toekomst en het afnemende geloof in God.
Hoe omgaan met al deze crisissen, conflicten en veranderingen in de wereld?

In tijden van grote veranderingen en van chaotische toestanden is het gevaar groot dat mensen achter een of andere dictator of goeroe aanlopen die zich als een Messias voordoet en van wie ze dan alle heil verwachten. Laat u niet in de dwaling brengen, zegt Jezus. Door standvastig te zijn zult ge uw leven redden. We hoeven niet bevreesd te zijn want wij christenen hebben de hulp en de steun van God en elkaars hulp. Wie bidt en gelooft in de leiding van de Heilige Geest, die mag ervaren dat God er altijd is en ons helpt door moeilijke tijden te komen. Wat wij als christenen moeten doen of zeggen zal de H. Geest ons ingeven, zegt het evangelie van vandaag.
Ook onze wereld kan instorten als we iemand verliezen, als je man, vrouw of kind plotseling ongeneeslijk ziek wordt of als er door een conflict een breuk in de familie ontstaat, waarna het contact verbroken is. Bij wie kun je dan terecht en waar haal je de kracht vandaan om de beproevingen te kunnen dragen en te verwerken ? Bij Maria en God kun je altijd terecht. Bij hen staat de deur altijd open voor hulp, steun, troost, kracht, liefde en barmhartigheid.

Ons geloof is net als een boom. Als de wortels niet diep in de grond zitten, zal de eerste de beste storm hem omverwaaien; als de boom diep wortelt, zal hij blijven staan. Door oppervlakkig het geloof te beleven bestaat het risico dat je het verliest, omdat het fundament niet stevig is. Als je echter trouw je geloof beleeft, geworteld in het fundament van Jezus Christus en zijn evangelie, dan kan het tegen een stootje en is het bestand tegen beukende stormen.

Voor wie standvastig gelooft, hebben niet de catastrofe en de dreigende ondergang het laatste woord. Het laatste woord heeft de hoop dat God ons leven blijft schenken en ons redt: ďDoor standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.Ē Wij geloven dat Christus onze rots is, waar we ons leven op dienen te bouwen. Wat er ook gebeurt, bij Hem zijn we veilig.
Moge deze gedachten ons bemoedigen en aansporen om het geloof te blijven vasthouden dat Jezus redt en bezig is een nieuw koninkrijk op te bouwen. Amen.

Printversie