Je warmen aan het licht

Hemelvaart glas-in-lood

Steven Barberien

Vandaag zijn we met z’n allen vrij. ’t Is Hemelvaart en tot op de dag van vandaag gunt de burgerlijke overheid ons het genoegen aan het begin van de lente even te pauzeren en te genieten.
Heel wat mensen komen, net als u, naar aanleiding van dit feest naar de kerk. Maar de hemelvaart van Jezus is geen moment van rust of pauze, integendeel!

De apostelen, de leerlingen, ze dienen zich voor te bereiden op de komst van de H. Geest, de Helper. Met Zijn gaven zullen ze kracht ontvangen om keihard aan de slag te gaan in de wijde wereld. Hun blik, nu omhoog gericht naar de hemel, zal worden gevestigd op de mensen om hen heen. Verticaal wordt horizontaal, maar niet oppervlakkig! De boodschap die ze vertellen of te verkondigen hebben, is er één met een diepe inhoud: het gaat om God én om mensen. Zowel biddend theologisch als diaconaal doende gaan ze op pad.

Ons geloof, dat we vandaag weer mogen vieren en delen met elkaar, is paradoxaal, vol tegenstellingen. Van de ene kant is het heel individueel, persoonlijk, maar tegelijk is het heel erg gericht op de groep, op de gemeenschap. 
Wij richten ons tot God en God stuurt ons naar mensen toe. 
Er is heel wat blijheid en vreugde maar ook verdriet te delen: kruis én verrijzenis…

Nooit zullen we er klaar mee zijn. In elke fase van ons leven ontdekken we nieuwe aspecten aan ons gelovig leven. De klemtoon wordt weleens anders gelegd, al naargelang de omstandigheden. Onze blik gaat dán omhoog naar God in de hemel en dan weer omlaag naar mensen hier op aarde…

Hemelvaart is zo’n moment om even naar boven te staren; even pauze nemen en je als het ware warmen aan de stralen van het licht op je gezicht. 
En dan kun je weer verder… 
Het leven kan weer z’n gewone gang gaan, want je hebt de warmte, de kracht van Gods Geest al even gevoeld. 

Amen.

Printversie