Je vous en prie!

Annunciatie

Steven Barberien

Frans is en blijft een machtig mooie taal. Ik lees graag Franse boeken en spreek het ook graag als mijn tweede landstaal. En er zitten zulke prachtige frasen in, zoals: ‘Je vous en prie’, wat zowel een verzoek - een bede - als een gave inhoudt.

Wie tegen God zegt “Je Vous en prie”, die bidt ergens voor en vraagt of God deze bede wil verhoren, het gevraagde wil schenken - alstublieft. Maar “Je vous en prie” zeg je ook wanneer je iemand iets aanbiedt. Heel eenvoudig als je aan tafel wil zeggen: “Tast toe.” Prachtig toch: een zin die zowel vragend bidden als verhoorde gave, schenking betekent.
Het loopt er dus op uit dat wij God moeten verhoren, Hem moeten geven, in plaats van dat God ons moet verhoren, ons moet geven.

Dat is een levenshouding die Maria eigen is: “Mij geschiede naar uw woord.” Dat is een ‘ja’ zonder ‘maar’. Onvoorwaardelijk, helemaal ‘ja’ zeggen is een levenskunst. God nodigt mensen steeds weer uit zo’n ‘ja’ uit te spreken. Hij bidt ons om ‘ja’ te zeggen zonder maar, om ook ‘ja’ te doen zonder daarvan de gevolgen te kennen.
Je vous en prie… Ik bid het u. Dat is de taal van echte liefde. Want liefde eist niet, dwingt niet en wil niet! Wie zegt: “Ik wil dat je dit of dat doet...”, die legt zijn wil op aan een ander. In hoeverre is die ander dan nog wilsbekwaam? Is zijn ‘ja’ nog echt van hemzelf?

Neen, echte liefde die wil niet, maar die bidt! Bidden sluit macht uit. Bidden is je kwetsbaar opstellen en alles verwachten van de ander. Bidden is beleefd vragen in de hoop op een goed antwoord en in vrees voor afwijzing…
Daarom wil God niet, eist Hij niet, maar bidt Hij. Hij zegt tegen Maria: Je vous en prie… Hij zegt tegen haar: Ik bid het je én ik bied het je… Het is een vraag en een aanbod tezelfdertijd.
En daarop zegt Maria: Ja. Geen: ja, maar… Neen, Maria zegt volmondig: Mij geschiede naar uw Woord! Je Vous en prie! Ik bid erom en geef mezelf aan U, God.

God verhoren tilt een mens op uit z’n gewone bestaan, waardoor men de hoogste vorm van mens-zijn bereikt…
Maria is terecht gezegend, uitverkoren boven alle vrouwen. 

Printversie