Innerlijke ommekeer

Askruisje Aswoensdag

Steven Barberien

Vasten is in veel culturen een gebruik van religieuze aard. Het zich ontzeggen van voedsel, drank of andere zaken wordt gezien als een oefening in het beheersen van verlangens. Vasten moet zo de aandacht van God trekken! De uiterlijke tekenen dienen om ons innerlijk te richten op God. Onze inspanningen bij het vasten moeten God goedgunstig stemmen.

Immers, God zelf roept mensen op bij Hem terug te keren. Wie verkeerde wegen is gegaan zal zich weer moeten oriënteren op Gods wil en verlangen in plaats van op eigen verlangens en begeerten.

Op je weg terugkomen is niet gemakkelijk! Als we een eind verloren zijn gelopen of ons op een doodlopend pad bevinden, moeten we noodgedwongen de hele weg teruggaan. Daar worden wij niet blij van. Het maakt ons wrevelig.
Vandaar dat de profeet zegt: “Keer terug van gánser harte!”

Deze innerlijke ommekeer is een zaak tussen jou en God. Andere mensen hebben daar niets mee te maken. Loop er dus niet mee te koop, is het advies van Jezus. Jouw bekering is een heilige opdracht; maak er geen schijnheilig gebeuren van!

Vasten wil ervoor zorgen dat God een ander gedacht krijgt van jou. Het is je goede bedoelingen kracht bijzetten door goede daden! Maar het vraagt ook van jou je gedachten op orde te brengen.
Om al deze redenen laten wij zo dadelijk een kruis met as op ons hoofd zetten. Een uiterlijk teken van een innerlijk proces, dat vandaag aanvangt. Het kruis is hét teken van ons christenen. We willen zo aangeven dat we meer willen lijken op Jezus Christus, en daardoor niet alleen onszelf maar heel onze leefwereld vernieuwen en mooier maken.

Op de weg van de Vasten tot Pasen mogen we een beter mens worden
naar het hart van God,
én naar het hart van mensen.
Het is elk jaar de moeite waard.

Printversie