In beweging blijven

waterbron

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Voor veel mensen is het voorjaar de tijd bij uitstek om grote schoonmaak te houden in huis of in de tuin. We komen in beweging en zetten tafels, stoelen en kasten even opzij om in alle hoeken en gaten te reinigen. Daarna wordt alles op zijn plaats teruggezet en ziet het er een jaar lang weer heel netjes uit.

Vandaag in het evangelie zet Jezus alles in beweging door de tempel te reinigen. Het moet een schok veroorzaakt hebben bij zijn tijdgenoten: ongewoon fel treedt Jezus op tegen de handelaars. Jezus, die een en al barmhartigheid is en zonder zonden, waarom doet Hij dit? Wat Jezus duidelijk wil maken is dat je respect en eerbied dient te hebben voor het heilige en meer in het bijzonder voor het huis van God. Het huis van God is een heilige plaats om God te eren, te loven en te danken, en niet om handel te drijven of iets anders te doen wat daar niet past. Naar onze tijd vertaald kunnen we zeggen dat kerken er zijn om de heilige liturgie te vieren en God ter sprake te brengen via catechese, religieuze concerten of lezingen, maar niet voor profane zaken.

Welke aanknopingspunten voor onze dagelijkse leven zijn er nog meer te vinden in deze evangelielezing?
De tempelreiniging is voor ons in deze veertigdagentijd aanleiding ook in ons persoonlijk leven schoon schip te maken en op te ruimen wat niet thuishoort bij een christen. Het is goed in ons geweten na te gaan wat er goed en kwaad is in ons leven. Om dat te kunnen, heb je een goedgevormd geweten nodig.
Met welke ondeugden en verkeerde kanten worstelen wij en hoe daarmee om te gaan? Op de eerste plaats is het nodig dat wij een helder inzicht hebben in wat goed en kwaad is. Daarvoor hebben wij de tien geboden, die in de eerste lezing worden opgesomd.
Kennis van de tien geboden en hoe die te begrijpen is nodig om een goed en gezond oordeel te kunnen vellen over je persoonlijk leven. Door onwetendheid of dwalingen over het geloof krijg je een misvormd geweten en heb je geen helder zicht op het geloof en op wat goed en kwaad is. Als je eenmaal in geweten je goede en minder goed kanten hebt ontdekt, dan is het de vraag: hoe ga je daarmee om?

Je kunt berusten in je zwakke kanten en zeggen: ik kan er niets aan doen want ik ben nu eenmaal zo. Klopt dit wel? Natuurlijk, als je het allemaal zelf wilt doen, dan gaat je dit inderdaad niet lukken. Wat je nodig hebt om van levenshouding te veranderen, is de genade en de barmhartigheid van God.
Een andere houding is de volgende: ik maak het wel rechtstreeks met God in orde; daarvoor heb ik niemand nodig. O ja, je kunt vanzelfsprekend je fouten en zonden vanuit je hart naar God uitspreken, maar wie zegt dat God je zonden heeft vergeven? Je hoort  God niet zeggen: Ik heb je zonden vergeven. Ons geloof is geen zwevend geloof maar concreet ervaarbaar, zichtbaar, tastbaar en hoorbaar. Niet voor niets heeft Jezus aan zijn Kerk het sacrament van boete en verzoening gegeven en heeft de priester van God de volmacht gekregen om zonden te vergeven. Als je je hart uitspreekt tegenover een priester, dan kan die namens God zeggen: Ik vergeef je, ik ontsla je van je zonden.
Ik ben er al heel vaak getuige van geweest dat dit sacrament wonderen doet in het hart van mensen. Als ze zich hebben uitgesproken, dan geeft dit vreugde en opluchting, omdat God je hart zuivert en je van binnenuit vernieuwd wordt.

Het is een grote genade te mogen ervaren dat God een barmhartige God is. Als je in beweging komt en naar God toe je hart uitspreekt, dan komt God in beweging en toont Hij Zijn grote barmhartigheid aan jou. In deze veertigdagentijd nodig ik u uit stil te staan bij het beleven van het christelijke geloof en te groeien.
Stilstaand water bederft sneller dan stromend water. Paulo Coelho, een Braziliaanse schrijver, schreef: Wees geen poel van stilstaand water maar een bron die overstroomt.
In beweging blijven, het is zowel lichamelijk als spiritueel goed voor een gezonde levensstijl. Immers, stilstaan is achteruitgaan.

Technologisch gezien hebben we de afgelopen honderd jaar enorme stappen vooruitgezet. Wat zou het mooi zijn als we op spiritueel vlak niet achterblijven maar ook sprongen vooruit maken. Dan kan Pasen een prachtig en vreugdevol feest worden, waarbij wij God eren en danken voor Zijn grote daden, Zijn liefde en barmhartigheid voor ons mensen. Amen.

Printversie