Het uur

Laatste Avondmaal

Steven Barberien

Jezus wist dat zijn uur was gekomen… Over dat uur heeft Jezus tijdens zijn leven veel gesproken. Meermaals wilde Hij zijn leerlingen duidelijk maken dat dit eraan zat te komen, ‘hét uur’. Wij zouden zeggen: D-Day. De dag, het beslissende moment waarop het aankomt.
Zal de liefde, het goede, de overwinning kunnen behalen op het kwaad, het lijden en de dood? Wint het licht het van het donker…? Juist op het moment dat de duisternis valt, breekt het uur aan…
Jezus wist: “Mijn tijd is gekomen… Ik moet heengaan uit deze wereld.”

Hoe vaak zien of horen we niet van mensen in onze eigen omgeving van wie het uur ook gekomen is.
Ze zijn terminaal ziek of op hoge leeftijd en de artsen hebben het vonnis uitgesproken: “Helaas, wij kunnen niets meer voor u doen! Het is afwachten.”

En net als Jezus gaan al die mensen juist niet afwachten. Ze weten dat de dood voor de deur staat, en gaan dan nog van alles regelen. De één wil de notaris spreken, de ander heeft wat af te handelen en velen willen hun familie nog enkele wijze, liefdevolle woorden meegeven. En sommigen geven zelfs een laatste feest als afscheid.

Jezus stelt ook zo’n teken. Hij wil zijn leerlingen op het laatste moment nog wat meegeven. Hij doet wat Hij zijn leven lang heeft gedaan: DIENEN, en wast de voeten van zijn leerlingen. Hij wil dat ze rein en zuiver zijn, zodat ze volledig kunnen deelnemen aan het bijzondere paasmaal dat Hij heeft voorbereid. Wat brood en wijn is, vruchten van de aarde en het werk van mensenhanden, maakt Hij tot Lichaam en Bloed. Levensecht, zó is Hij voortaan dus bij hen, als ze Hem op deze wijze gedenken.

En de herinnering aan Hem, aan zijn daden en woorden, moet levend blijven, net als Hij, de verrezene die leeft. Want telkens weer moet de boodschap van dienende liefde in ons hart geprent worden, opdat we niet vergeten. De verloochening, het nalaten van de liefde, schuilt in ieder van ons, zelfs in de beste onder ons…

Dit uur van Jezus is ook ons uur. Want hier wordt duidelijk wat het zeggen wil christen te zijn of te geloven. Te geloven dat

         het licht het wint van het donker,
         liefde groter is dan haat,
         leven sterker is dan de dood;

         het uur van lijden en sterven,
         het uur van de dood,
         ook het uur is van de verheerlijking,
         het uur van thuiskomen bij de Vader.

         Amen.

Printversie