De goede Geest van God toelaten

Jezus te Kafarnaum

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Bij velen is het vertrouwen in autoriteiten zoals politiek, media, wetenschap en zelfs de kerk aardig gedaald. Vertrouwen heeft alles te maken met of iemand betrouwbaar is en trouw is aan zijn woord en zijn zending. En daar schort het aan in de huidige tijd en in onze samenleving. Wie kun je nog vertrouwen en wie durft er nog de waarheid te spreken? Wie komt er op voor de belangen van de mensen en het zielenheil? Achterkamertjespolitiek waarbij er geen open kaart wordt gespeeld, werkt op de lange termijn niet want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Hoewel onwaarheid spreken voor de korte termijn een gemakkelijke oplossing is, blijkt dit onverstandig want als na verloop van tijd de waarheid boven tafel komt, veroorzaakt dat juist ernstiger problemen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zegt het spreekwoord.

Wat we meemaken in onze tijd, gebeurde ook al in Jezus´ tijd. De Schriftgeleerden en de farizeeërs, de religieuze leiders van die tijd, waren meer uit op macht en geld dan op de zending om mensen en God te dienen. Met Jezus is het anders: wat Hij zegt, doet Hij ook; Hij is betrouwbaar en trouw aan God en dat hadden de mensen in zijn tijd meteen door. Door Jezus ontvingen mensen genezing van ziekten en bevrij-ding van het kwade. Een nieuwe leer en een nieuwe tijd breekt er met Jezus aan; God treedt binnen in onze wereld en leidt naar echte vrijheid voor de mensen.

Het evangelieverhaal maakt duidelijk dat Jezus autoriteit heeft over alle machten en krachten in de hemel en op aarde. Zijn woord is krachtig en doeltreffend. Het roept ons op Hem te gehoorzamen en ons te onderwerpen aan zijn wil, want door Hem mogen we de liefde en de barmhartigheid van God ervaren. Het woord van God leidt naar een nieuw leven, het eeuwig leven, waartoe God iedere mens uitnodigt. Het woord van God beluisteren en erover nadenken is nodig om in je geloof spiritueel vooruitgang te boeken.

Hoe kunnen we het woord van God in het alledaagse leven beter beleven? Misschien zijn er zaken in ons leven waarmee we worstelen, waarin we gevangen zitten door zonde, angst of verslaving. De boodschap van vandaag is dat Jezus de macht heeft ons te bevrijden en ons een nieuwe toekomst te bieden. Anderzijds vraagt God van ons op Jezus en zijn woord te vertrouwen, zijn Woord te aanvaarden en ons aan Hem over te geven. Jezus is de heilige Gods en de Redder van de wereld.
Hoe kunnen we meer vertrouwen krijgen in Jezus en zijn kerk? Door in woord en sacramenten vertrouw-vol met Jezus om te gaan. Ook kan dit vertrouwen groeien door eenvoudig het schietgebedje van de heilige zuster Faustina - ‘Jezus ik vertrouw op U’ - vaak uit te spreken. Verder kun je alles wat je mee-maakt, aan Jezus toevertrouwen: zorgen, wensen en verlangens, dankbaarheid, successen, mislukkingen enzovoorts. Jezus is er voor ons om het leven met zijn uitdagingen aan te pakken en de beproevingen te kunnen dragen in verbondenheid met Hem.

Deze tijd is er een met veel veranderingen; het is een tijd om keuzes te maken. Wie vertrouw je en wil je volgen: de wereld of Jezus Christus? Onze tijd is een genadevolle tijd om terug te keren naar de wortels van ons christelijk geloof en meer diepgang in het leven te zoeken. De Alphacursus is een goede weg om Jezus beter te leren kennen en te beminnen want Hij is de bron van leven, liefde, barmhartigheid en waarheid.
Heer Jezus, open onze harten, opdat wij uw woord van de blijde boodschap aanvaarden, begrijpen en beleven, waardoor wij mensen mogen worden met een nieuw hart en een nieuwe geest. Amen.

Printversie