Het woord van God is het goud van het geloof

De zaaier - Vincent van Gogh

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Het is bekend dat in de financiële wereld in perioden met inflatie de munt zijn waarde verliest, terwijl goud zijn waarde behoudt. Reden voor de banken in tijden van crisis met grote muntschommelingen wereldwijd massaal goud op te kopen.

In woelige en verwarrende tijden is het woord van God het goud van het geloof. Net als goud behoudt Gods woord zijn waarde. De verha-len in de Bijbel zijn prachtig. Het zijn parabels over het leven van ons mensen. Ze gaan over ziekte en lijden, oorlog en vrede, haat en vergeving én… over de barmhartigheid van God. Vandaag horen we het verhaal van de zaaier. Daarin steekt zoveel waarheid dat je het zo kunt toepassen op onze tijd.
De Bijbel beschrijft Gods trouwe liefde en bevat de waarheid over de mens en God. Dit woord is krachtig genoeg om het leven van mensen te vernieuwen. Het is voor de gelovige als een anker, een houvast. Dankzij het woord van God weet je waar je vandaan komt en wat het doel is van het menselijk leven. Ik heb de mens voor het leven geschapen; kies dan ook voor het leven, zegt God tot ons.

Het woord van God kennen is Christus kennen, zei de H. Hieronymus ooit. Als je het woord van God niet kent, dan begrijp je je eigen cultuur niet. Je begrijpt niet waarom wij leven en moet zelf maar uitzoeken wat goed en kwaad is.
De schrijfster Yvonne Zonderop pleit in haar boek ‘Ongelofelijk Over de verrassende comeback van religie’ voor het belang van Bijbelkennis voor iedere mens om de Europese cultuur beter te kunnen begrijpen.
Als je bijvoorbeeld voor Rembrandts schilderij van de verloren zoon en de Barmhartige Vader staat, dan is het toch jammer als je dat prachtige verhaal uit de Bijbel niet kent. Het is duidelijk dat het woord van God uit het verleden stamt maar actueel is in het nu en ook nog iets zegt over de toekomst van de mens en zijn geschiedenis. Het woord van God kennen helpt je de tekenen van de tijd te zien en evenwichtig te leven in de huidige tijd.

Vooruitgaan in het geloof houdt in tijd nemen om het woord van God te lezen, erover na te denken en te proberen het daarna beter te beleven. Vanzelfsprekend is het niet altijd gemakkelijk te begrijpen. Er staan bijvoorbeeld enkele paradoxen of tegenstellingen in. Aan de ene kant zegt Jezus dat Hij bij de verkondi-ging van het geloof geen vrede is komen brengen maar het zwaard; anderzijds zegt Hij na Pasen tot zijn leerlingen: Vrede zij met u. Het woord van God is dus een woord om mee te stoeien, te worstelen en er samen over te praten, zodat je een beter inzicht krijgt in de betekenis van dit woord.

Van onze hemelse Moeder Maria kunnen wij leren het woord van God in ons hart te bewaren en het meer te overwegen. Van Petrus kunnen wij leren meer te vertrouwen op de waarheid van het woord van God. Heer, naar wie zouden wij gaan, U hebt woorden van eeuwig leven. Van Paulus kunnen we leren dat woord te pas en te onpas te verspreiden en te verkondigen, omdat het mensen nieuw leven geeft, een nieuwe geest en levensstijl. Het woord van God geeft vreugde en vrede en brengt ons in contact met de liefde en de barmhartigheid van God. Dat heeft de apostel Paulus zelf in zijn leven ervaren.
Dat woord van God brengt vruchten voort bij mensen die hun hart ervoor openen en het in het leven van alledag proberen te beleven. 100-, 60- en 30-voudig.

Hoe werkt het woord van God?
Op de eerste plaats moet je erdoor geraakt worden, waarna je in beweging komt, Gods barmhartigheid ontvangt en ook zelf werken van barmhartigheid doet.
Moge de H. Geest ons nieuwe wegen tonen om het woord van God meer te laten klinken in onze omgeving tot heil en zegen van alle mensen. Amen.

Printvesie