Het wonder van de Eucharistie

H. Norbertus met monstrans

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Op deze bijzondere dag, 6 juni, zijn er drie redenen om feest te vieren.
Ten eerste vieren we vandaag het Hoogfeest van het H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ook wel Sacramentsdag genoemd.
De tweede reden is de verjaardag van de patroon van onze parochie, de H. Norbertus, die op 6 juni is geboren. Dit jaar vieren de Norbertijnen een bijzonder jubileumjaar. Het is precies 900 jaar geleden dat de H. Norbertus in het jaar 1121 een nieuwe kloosterorde stichtte.
De derde reden om feest te vieren: op 6 juni 1998, 23 jaar geleden, werd ik door Mgr Ter Schure in de kathedraal tot priester gewijd.

Onze dankbaarheid naar God toe mogen wij laten zien in de
H. Eucharistie. Dankbaar mogen wij zijn dat God ons nabij is in Jezus, die werkelijk aanwezig komt onder de gedaante van brood en wijn. Het wonder van de Eucharistie is het wonder van de Zelfgave van Jezus aan God, Zijn Vader, die een groot spoor van liefde nalaat. Geen groter liefde kan iemand hebben dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. In Jezus zien we dat dit werkelijk waar is. Alleen in geloof kunnen we aanvaarden dat Jezus op een onzichtbare wijze midden onder ons komt. De heilige Cyrillis zegt: vraag u niet af of dit wel waar is, maar neem liever gelovig de woorden van de Verlosser Jezus Christus zelf aan, omdat Hij de waarheid is en niet liegt. De woorden van Jezus: dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn bloed, zijn zulke krachtige woorden, die laten zien hoe ver God gaat in Zijn liefde voor de mensen. Het zijn woorden die het leven van vele mensen hebben veranderd. 

Als wij attent willen zijn bij een verjaardag of een jubileum van iemand, dan geven wij een cadeautje. Het is iets van onszelf om tot uiting te brengen dat wij de jarige willen feliciteren en hem of haar waarderen. En zo ontstaat er een band.
God gaat een stap verder. Hij geeft ons niet zo maar iets maar geeft ons het Lichaam en Bloed van Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, die wij mogen ontmoeten in de H. Communie. Brood en wijn veranderen in het Lichaam en het Bloed van Christus. Wat God wil, is een liefdevolle band met ons, en daarvoor heeft Jezus bij het Laatste Avondmaal de H. Eucharistie ingesteld.

De Eucharistie is bron en hoogtepunt van het christelijk leven, zegt het Tweede Vaticaans Concilie.
Bron wil zeggen dat wij christenen onze inspiratie en voeding daarin vinden. Het woord van God spoort ons aan werk te maken van ons geloof. In de ontmoeting met Jezus in de H. Communie mogen wij liefde en kracht ontvangen om in woorden en daden ons christelijk geloof uit te dragen.
De Eucharistie is hoogtepunt, omdat Jezus zichzelf totaal geeft aan God en de mensen en wij ons daarbij mogen aansluiten. Het is feest om als geloofsgemeenschap  God zo dicht bij ons te mogen ervaren in de persoon van Jezus Christus. De H. Eucharistie is het nieuwe verbond van God: er wordt een hemels bruiloftsmaal gevierd, waarbij Jezus de  Bruidegom is en de kerk de Bruid.
De kerk is dus niet alleen maar een vereniging van meer of minder goede mensen. De kerk is een mysterie van liefde: God geeft Zich aan ieder van ons en Hij wil ons hart vernieuwen door de heilige Communie, opdat wij meer gaan gelijken op Jezus.  Als veranderde en liefdevolle mensen mogen wij de wereld positief veranderen door onze woorden en daden.

Eucharistie is meer dan een maaltijd houden. Het gaat om verlossing, heiliging van ons mensen, om God de verschuldigde lof, eer en dank te brengen, om de verlossing van het kwaad en de boze, om verlossing van duisternis in onze ziel, om verlossing van onzekerheid en twijfel, van angst en wanhoop. Het wonder van de Eucharistie is dat het aan het menselijk hart vrede, vreugde en liefde schenkt, waardoor een mens beter de uitdagingen en de beproevingen in het leven aankan.

De patroon van onze parochie, de heilige Norbertus, staat vaak afgebeeld met een monstrans in de hand, verwijzend naar de H. Eucharistie. Het verhaal hierachter is dat de H. Nobertus in Antwerpen de ketterij van Tanchelm heeft bestreden, die de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus in de H. Eucharistie ontkende. Sedert 1545 is de Nobertijnerabdij van Tongerlo in het bezit van een kostbaar doek: de meest getrouwe en mooiste replica van het Laatste Avondmaal, dat Leonardo da Vinci schilderde in de eetzaal van het klooster Santa Maria delle Grazie te Milaan. Het verwijst naar de H. Norbertus, die de kracht  voor zijn pastorale activiteiten vond in het sacrament van de H. Eucharistie.

Moge de H. Norbertus ons allen inspireren om vanuit het sacrament van de H. Eucharistie christen te zijn in deze tijd, en ons helpen handen en voeten te geven aan ons christelijk geloof. Amen.

Printversie