Het vuur brandend houden

Vlammend hart

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Deze week kwam in het nieuws dat reisorganisatie Vacansoleil wegens te grote schulden failliet is verklaard. Of er nog een doorstart komt, is af te wachten. Dat zullen de curatoren moeten onderzoeken. Het valt in onze tijd van grote veranderingen niet mee het ideaal of het vuur van het begin vast te houden. Dat is niet alleen voor onder-nemingen het geval, maar ook voor verenigingen, het huwelijk, de kerk en de politiek. Bedrijven komen en gaan, net als beschavingen en mensen. Iedere mens maakt keuzes in het leven en wordt geconfronteerd met beproevingen en uitdagingen. Trouw blijven aan je gegeven jawoord en je ideaal is niet evident in onze tijd. Daar gaat het vandaag ook in het evangelie over. Hoe het vuur brandend houden? Waar haal je ondanks alles de kracht vandaan om door te gaan?

Als je het hebt over vuur in spirituele zin, dan gaat het over de kracht van het ideaal, over  de kracht van de H. Geest en de kracht van de liefde. Vuur ben ik komen brengen op aarde en hoe verlang ik ernaar dat het oplaait, heeft Jezus gezegd. Jezus verlangt naar enthousiaste mensen, die niet lauw zijn maar de liefde-volle verbondenheid met elkaar en met God willen laten groeien. Je doet nieuwe energie en inspiratie op door te luisteren naar mensen die iets te vertellen hebben, én naar God die ons wijst op nieuwe wegen en idealen.

Vorige week hoorde ik in Medjugorje een indrukwekkend getuigenis van een Vietnamese drugsverslaafde die helemaal was veranderd en bekeerd door Gods liefde en de liefde van medemensen. In de drugswe-reld had hij niet gevonden wat hij zocht: zijn vrienden daar gaven meer om geld dan om mensen. In de gemeenschap het Cenacolo, voor de opvang van drugsverslaafden, had hij de vriendschap en de liefde van God en medemensen mogen ontdekken en ervaren. Het was voor hem een nieuwe weg, Hij had mensen gevonden die echt om hem gaven, op wie hij kon rekenen en bij wie hij zich thuis voelde. Dankbaar was hij zuster Elivra, de Stichteres van zo vele huizen voor de opvang van drugsverslaafden.
Halverwege de jaren zeventig was in het hart van zuster Elvira het verlangen ontstaan, als "een brand, een sterke innerlijke drijfveer", om zich te wijden aan jongeren die - verloren en verdwaald  - het spoor bijster zijn. Na lang wachten, vol geduld en vertrouwen sticht zij op 16 juli 1983 in Saluzzo (provincie Cuneo), de Gemeenschap Cenacolo. Deze gemeenschap is niet alleen een maatschappelijk of menslievend werk maar bovenal een ‘familie’. Deze gemeenschap is gebaseerd op het geloof, waarin de gewonde mens een liefde kan ontmoeten die hem gratis opvangt, helpt bij het genezen van zijn wonden en begeleidt bij het terugvinden van de Weg van de Waarheid. Daarnaast is het een school voor het leven, waar onder-linge liefde en dienstbaarheid centraal staan.

Het vuur brandend houden doe je door met elkaar mee te leven, een kaarsje bij Maria op te steken voor mensen die het moeilijk hebben, kracht te zoeken bij Jezus in de kerk, die altijd bereid is ons te helpen, te troosten en kracht te schenken. In de kerk wacht Jezus dag en nacht op ons. Hij is er altijd; je kunt het zien aan de brandende godslamp.

Het vuur brandend houden doe je als je gelijkgestemde mensen rondom je hebt die ervoor gaan, die in vuur en vlam staan voor eenzelfde ideaal en op wie je kunt rekenen. Wat er ook op je afkomt, kunnen rekenen op elkaar in goede en kwade dagen, in gesprek blijven met elkaar en elkaar niet gebruiken als consumptieartikelen is een voorwaarde om iets te kunnen opbouwen. Jezus heeft zelf voor de droom van Gods Koninkrijk apostelen om zich heen verzameld die Hem vertrouwden als Leider en zijn missie heb-ben voortgezet.

Wat nodig is voor de toekomst, is een gemeenschap van positief ingestelde mensen die trouw zijn aan hun beloften en vertrouwen hebben in de missie van een liefdevolle en barmhartige gemeenschap. Moge de H. Geest en de H. Maria ons daarin leiden en nieuwe wegen tonen, opdat wij onze idealen kunnen waarmaken met de talenten die wij van God hebben gekregen. Amen

Printversie