Het voorbeeld van de H. Maagd Maria

Maria Tenhemelopneming

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als een jong iemand ongeneeslijk ziek is of sterft, dan gaat er een schok door velen. Dit aanvaarden en verwerken blijft moeilijk en veroorzaakt veel twijfels en vragen. In zulke situaties hebben we het geloof in God en Maria nodig, dat ons kan steunen, hoop geeft in de beproevingen en hoop op een leven in de eeuwigheid.

Met het Hoogfeest van Mariatenhemelopneming kijken we naar Maria, die nu al mag genieten van de vreugde met ziel en lichaam bij God in de hemel te mogen leven. Maria heeft haar eindbestemming reeds bereikt; wij zijn nog pelgrims onderweg en ook de zielen die komen te overlijden en in de hemel zijn, moeten nog wachten tot de verrijzenis bij het laatste oordeel. De H. Maagd Maria is naast Jezus de enige die nu al een verrezen Lichaam heeft. De rol van Maria is uniek: zij wijst ons de weg naar Jezus en het Koninkrijk der hemelen. Met haar Magnificat jubelde ze het uit van vreugde dat Gods liefde zo groot en verrassend in de geschiedenis van mensen zal optreden. Het is een profetisch gebed, waaruit blijkt dat God heel anders met mensen omgaat. Hij geeft de voorkeur aan de eenvoudigen, de armen en toont zijn barmhartigheid aan de rouwmoedigen. De groten, de hoogmoedigen en de machtigen van deze wereld, die zichzelf centraal willen stellen, laat God links liggen. Het zijn juist de kleinen die zich afhanke-lijk weten van God, die door God opgemerkt worden en Zijn Liefde en Barmhartigheid ontdekken.

God op het spoor komen is je hart eerst bevrijden van al het wereldse om het dan te laten vullen met Gods wijsheid, zijn liefde en genade. Je leven steeds meer richten op het woord van God en daardoor Jezus en de wereld van God beter leren kennen, het is een heel proces. Een spiritueel leven ontwikkelen vraagt veel tijd maar geeft een enorme genade. Je ontdekt namelijk het verschil tussen waarheid en leugen, tussen goed en kwaad. Het woord van God mag daarbij onze leidraad zijn om alles wat we meemaken, te kunnen plaatsen in ons geloofsleven. Naarmate ons spiritueel leven groeit, mogen we die boeiende wereld van God met zijn engelen en heiligen beter leren kennen en weten we op wie we een beroep kunnen doen voor specifieke noden, zoals de H. Antonius voor verloren voorwerpen, de H. Rita voor hopeloze zaken, de heilige Charbel voor het gezin, enz.

Als christenen worden wij uitgenodigd voortdurend keuzes te maken. Belangrijk voor het eeuwig leven is dat wij schatten verzamelen voor de hemel en geen schatten hier op aarde. Met ons verstand kunnen we geleidelijk aan meer over God te weten komen door getuigenissen van anderen, het lezen van een goed boek, het bekijken van een mooie film enz. Maar waar het eigenlijk op aankomt, is het beleven van het geloof met ons hart en Gods barmhartigheid concreet beleven in het persoonlijk leven en naar je naaste toe.

De heilige Maagd Maria geeft ons een voorbeeld van hoe je Gods barmhartigheid concreet kunt beleven; zij was en is betrokken bij de kerk en bij alle mensen. Als Moeder van God heeft zij veel gebeden voor de apostelen en nu in de hemel spreekt zij ten beste bij haar Zoon Jezus voor de kerk. Zij wil immers dat ook wij eenmaal bij Jezus in de hemel komen, en spoort ons aan het woord van God te overwegen en het concreet te beleven. Zo laten we zien dat God liefde is en mogen wij ervaren dat wij zijn geliefde kinderen zijn. Amen.

Printversie