Het goede nieuws van God brengen en doen

Jezus en de melaatse Mc. 1, 40-45

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Te lang alleen zijn is niet goed voor jong en oud. Te lang elkaar niet meer zien, zorgt voor vervreemding en eenzaamheid. Online les geven en volgen, prachtig dat dit allemaal kan maar er gaat toch niets boven het persoonlijk contact.
Steeds meer groeit bij de mensen het verlangen naar een leven in alle vrijheid, om weer samen het leven te delen en elkaar  te ontmoeten zonder beperkende coronamaatregelen. Elkaar zien, spreken, aanraken en omhelzen, we hebben het nodig want in de persoonlijke ontmoeting gebeurt iets waardoor wij ons gelukkig voelen en de zin van het leven inzien. We hebben meer lichtpuntjes en toekomstperspectief nodig.

Ook in Jezus` tijd waren er regels waarbij mensen in afzondering moesten leven. Ze stonden in het boek Leviticus. Om besmettingen te voorkomen mochten vooral mensen met een huidziekte niet meer deelnemen aan het publieke leven, totdat de Levieten of Joodse priesters hen genezen hadden verklaard. Het evangelie van vandaag beschrijft een revolutionair verhaal. Een melaatse komt, tegen alle regels in, naar Jezus toe, waardoor hij Jezus zou kunnen besmetten. Met dit gedrag toont de melaatse echter zijn geloof in Jezus als de Geneesheer van lichaam en ziel: “Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.” Tegen alle Joodse regels in, raakt Jezus de melaatse aan en geneest Hem. “Ik wil, word rein”, zegt Jezus en daarmee laat Hij zien dat Hij God is, die wil dat mensen gezond en gelukkig zijn. Wat een kracht zit er in de woorden van Jezus, Hij spreekt en het gebeurt.

Het woord van God is een krachtig en levend Woord, dat het leven van mensen verandert en vernieuwt. Wat God in zijn leven heeft gedaan, daarvan getuigt de melaatse naar anderen. Hij raakt daarmee de harten van de mensen. De melaatse is een echte evangelieverkondiger. Zijn verhaal zorgt ervoor dat meer mensen in Jezus gaan geloven. Het is geen theorie maar een concrete levenservaring, dat de ontmoeting met de Heer Jezus zorgt voor heil, genezing en vreugde.
Tegenover het negatieve nieuws dat we horen of lezen, laten wij christenen een ander geluid horen. Wij hebben de opdracht het goede nieuws te brengen van wat God doet in ons leven. En als wij weten dat mensen anderen helpen en creatieve nieuwe dingen doen, dan is het goed daarover te vertellen, want zo zorgen we voor een positieve en andere sfeer onder elkaar en in de samenleving. Tekenen van hoop creëren en uitstralen, waardoor er een nieuwe wind waait en er meer verbondenheid ontstaat tussen mensen, dat is de opdracht van alle volgelingen van Jezus.

Uit het evangelieverhaal kunnen we ook nog iets anders leren waartoe God ons wil aansporen. Zoals Jezus de melaatse uit zijn isolement haalde, zo is het onze opdracht en roeping mensen die uitgestoten worden of zijn vastgelopen in het leven, uit hun isolement te halen en hen te laten voelen dat zij geliefd zijn bij God.
In deze tijd komt het meer voor dat mensen door ziekte, beproevingen, moeilijkheden en verslavingen etc. de moed hebben verloren en niet meer weten hoe nu verder te leven. De H. Schrift maakt ons duidelijk dat God niet op de eerste plaats gekomen is voor de rechtvaardigen maar voor de zieken, de zondaars en de mensen in nood. Dat is nu juist het goede nieuws, dat geen enkele menselijke situatie uitzichtloos is, omdat God een reddende God is die in zijn almachtige liefde voor vernieuwing en verandering kan zorgen. Wie zich overgeeft aan het geloof in God mag de grote kracht en zegen ervaren van Gods liefde. Dat is de boodschap die Jezus heeft willen overdragen en waarvan ook wij dienen te getuigen.

Moge de H. Geest ons leiden en inspireren om, net zoals de melaatse, het goede nieuws van de kracht van Gods liefde te verspreiden om zo meer vrede, eenheid, verbondenheid en harmonie onder de mensen te  brengen Amen.

Printversie