Het fundament Jezus

Kruis als hoeksteen

Steven Barberien

Vlak voor de Advent wordt de taal in de liturgie en de lezingen dreigender, donker zelfs… Alsof met de donkere dagen van het najaar ook het licht uitgaat over Kerk en wereld… en er is reden tot bezorgdheid te over …

Kerken lopen leeg, krijgen wellicht een nieuwe bestemming, maar verliezen daarmee al hun zeggingskracht. Soms wordt inderdaad zelfs geen steen op de andere gelaten. Uit het oog, uit het hart… , een proces dat al tientallen jaren bezig is vooraleer een kerkdeur definitief sluit.

Juist op een moment dat de wereld behoefte heeft aan geloof, hoop en liefde. Want duistere krachten, vooral wereldse machten, stoken onrust en bedreigen elkaar met wapens die zó vernietigend zijn dat ze de hele wereld in vuur en vlam kunnen zetten. Grootouders en ouders vragen zich af waar dat naartoe gaat. In wat voor een wereld moeten kinderen opgroeien?

Geloof en geloven is geen bindende factor meer volgens sommigen, maar toch…, toch zie ik veel goeds gebeuren daar waar gelovige, overtuigde mensen bruggen aan het bouwen zijn. Het heeft geen zin stil te staan bij wat ooit was en nu is verdwenen. Het baat niet bij de ruïnes te gaan zitten of te klagen aan een muur van oude stenen… Onze klaagmuren van het verleden moeten we zelf slopen tot de laatste steen. Dan pas komt er ruimte om iets nieuws te bouwen.

Het fundament is en blijft hetzelfde: Jezus. Op Hem bouwen en vertrouwen we. We gaan bouwen op die Mens Jezus, op zijn Liefde en Leven. Onze harten zullen de nieuwe tempels zijn, waar iedereen welkom is en een thuis vindt. Geloven wordt zo een doelbewuste, persoonlijke keuze in een samenleving die daarover wat lacherig doet, maar tegelijkertijd echt niet zonder kan!

Dus getuigen van ons geloof is onze arbeid, ons werk, waarvan we niet mogen wegvluchten. Standvastig het goede doen vanuit ons hart en zo beetje bij beetje, stukje voor stukje de wereld zuiveren en heiligen, totdat deze werkelijk genezen wordt van het kwaad. Voor allen die Gods Naam vrezen, gaat immers de zon van de gerechtigheid op… Voor allen die geloven, straalt er licht, ook al is het zó donker om hen heen… Allen die blijven bouwen op het fundament Jezus, laten zo zijn Licht stralen… en dát is het wat christenen doen; dát is hun werk in onze wereld.

Printversie