Het aanschijn van de aarde vernieuwen

Gedaanteverandering op de berg Tabor

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Van 1 tot 6 augustus vinden in Lissabon de Wereldjongerendagen plaats. Voor de anderhalf miljoen jongeren is de H. Mis met paus Franciscus op zondag 6 augustus een groot feest en het hoogtepunt van deze dagen. In de voorafgaande dagen hebben ze veel catechese gekregen en Jezus beter leren kennen, opdat ze Hem met al hun krachten zouden beminnen. Deze genadevolle dagen zullen hun uitwerking hebben op de kerk in de verschillende landen en haar van gedaante doen veranderen. De kerk is immers voor jong en oud.  

Vandaag vieren we het feest van de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor. Voor de orthodoxe kerk is dit één van de belangrijkste feesten van het liturgische jaar. Jezus die van gedaante verandert, laat iets zien van zijn goddelijke oorsprong. De eerste lezing uit het boek Daniël verwijst ook naar de Mensen-zoon, die in zijn glorie zal heersen over hemel en aarde.
In de evangelielezing horen we dat Jezus op de berg Tabor verschijnt met Mozes en Elia. Een berg is de plaats bij uitstek voor de ontmoeting met God; het is de plaats waar hemel en aarde elkaar het meeste raken. Er zijn nogal wat parallellen te trekken tussen Jezus en Mozes en Elia. Ook Mozes had een ontmoe-ting met God, op de berg Sinaï, waar hij de tien geboden van God krijgt. Elia had een ontmoeting met God op de berg Horeb, Elia, die de profetische kant van het geloof voorstelt. In Jezus komen Wet en Profeten tot vervulling: het hele Joodse volk keek uit naar de Messias en in Jezus komt de gehele H. Schrift tot vervulling.
Voor de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus is het een grote genade, Jezus zo in zijn volle heerlijkheid te mogen zien. Het is voor hen een heel indrukwekkend moment, waardoor zij Jezus beter leren kennen en de intieme, liefdevolle verbondenheid kan groeien.
Ook wij hebben hoogtepunten en feesten, zoals jubilea, verjaardagen of andere gelegenheden nodig om onze liefdevolle verbondenheid te doen groeien en elkaar beter te leren kennen. Als je elkaar regelmatig ziet en met elkaar praat over alles wat ons bezighoudt, dan kan er ook iets nieuws ontstaan.

Waar kunnen wij die gedaanteverandering van Jezus nog meer zien? Waar kunnen wij nog meer ontdek-ken dat Jezus een goddelijke oorsprong heeft? In de H. Eucharistie bij de consecratie als de priester de Hostie opheft, verandert het brood in het Lichaam van Christus en komt Jezus als Verrezene midden onder ons. Door Jezus te ontmoeten verander je zelf van gedaante: je gaat anders leven en krijgt meer zicht op de waarde van het geloof. Je ontvangt Gods liefde in je hart en krijgt dan de kracht om te getuigen van zijn liefde in woorden en daden. Niet blijven stilstaan maar vooruitgaan en het geloof delen is onze opdracht als christen om zo de vreugde van het geloof te verspreiden.

Het voorstel van Petrus in het evangelie om drie tenten te bouwen, is een heel menselijke reactie. Petrus wil dit schitterende moment van de gedaanteverandering van Jezus vasthouden en langer blijven. Echter, het gewone leven moet ook weer opgepakt worden. ‘Dit is mijn Zoon, luistert naar Hem’, het is een op-dracht die we in het dagelijkse leven moeten waarmaken door ons dienstbaar in te zetten voor elkaar en te getuigen van het goede en bevrijdende nieuws dat Jezus is komen brengen. Als we ons daarvan meer bewust zijn en met het geloof aan de slag gaan, dan zal de gedaante van kerk en samenleving veranderen. Niet wachten totdat anderen het doen, maar zelf doen wat we kunnen. We mogen niet op onze lauweren rusten maar dienen met de genade van God de uitdagingen van het leven aan te pakken. God wil door zijn liefde en barmhartigheid het aanschijn van de aarde vernieuwen en ieder van ons kan daarin als christen een rol spelen. Samen vormen wij immers het Lichaam van Christus en het volk van God. Als pelgrims hebben wij een verantwoordelijkheid elkaar aan te sporen en te inspireren om Gods Woord te beleven in het leven van elke dag. Amen.

Printversie