Heilige Familie, trouw aan elkaar en trouw aan God

Heilige familie

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Midden in de kersttijd vieren we vandaag het hoogfeest van de heilige Familie. We kijken naar het voorbeeldige leven dat de heilige Maria, de heilige Jozef samen met Jezus, de heilige Gods, hebben geleid. Wat maakte van hen een heilige familie? Dat is de sterke liefdesband. Opgroeien in een goed gezin is bepalend voor hoe je in het leven staat. Een goed voorbeeld doet navolgen. In het gezin leer je liefde geven en liefde ontvangen. Door aandacht en tijd voor elkaar vrij te maken, creëer je een goede sfeer in het gezin en bloei je als persoon met talenten open. Iedere mens is op zoek naar liefde, omdat hij of zij door God is geschapen met een antenne voor de liefde.

Het is opmerkelijk dat het grootste deel van het leven van de heilige familie zich in het verborgene heeft afgespeeld. Slechts op enkele momenten komen Jozef en Maria voor in de evangeliën en ook het meeste van Jezus’ leven is verborgen en onbekend. Van de heilige Jozef staat er niet één woord in het evangelie opgetekend en toch is Hij als de beschermer van Jezus en Maria een groot heilige. We zien dat Jezus tot zijn dertigste onopvallend en eenvoudig leefde in het gezin van Jozef en Maria, door wie Hij levenswijsheid heeft opgedaan, zoals er in het evangelie staat. Opmerkelijk dat Gods Zoon geboren wilde worden in een eenvoudig gezin maar daarmee wil God ook wijzen op het grote belang van het gezinsleven.

We mogen het leven van de heilige Familie echter niet alleen maar voorstellen als romantisch; ook zij hebben de nodige beproevingen moeten doorstaan. Denken we maar aan de vlucht naar Egypte, omdat koning Herodes uit schrik voor de nieuwe koning Jezus alle kinderen liet vermoorden. In die tijd naar Egypte moeten vluchten zonder te weten waar aan eten te komen en in het vreemde land onderdak te vinden, moet voor Maria, Jozef en Jezus een hele opgave en een groot avontuur zijn geweest. Hoe hebben ze dit aangekund? Ze hebben de uitdagingen in het leven aangepakt met een groot vertrouwen in Gods leiding en Gods voorzienigheid. Niet op eigen kracht maar met de genade en de kracht van God hebben zij alles wat ze meemaakten, kunnen doorstaan. Vanaf het begin vertrouwden ze Jezus toe aan God, zo staat er in het evangelie, en volgden zij hun Joodse geloof. Wat ze zouden meemaken met Jezus, de Zoon van God, wisten ze niet maar ze geloofden in de bijstand van God en betrokken Hem in hun leven.

De profeet Simeon voorspelde dat Jezus een teken van tegenspraak zou worden, wat Maria en Jozef doorheen de jaren aan den lijve hebben ondervonden. Aan het begin van het openbare leven van Jezus voltrekt er zich een scheiding tussen licht en duisternis, tussen gelovigen en ongelovigen. Met de komst van Jezus wordt iedere mens uitgedaagd de keuze te maken of hij voor of tegen God is. Je kunt niet meer neutraal blijven of onverschillig staan tegenover God; iedere mens zal de keuze moeten maken of hij wel of niet in Hem gelooft. De strijd tussen goed en kwaad heeft Jezus veel bloed, zweet en tranen én het leven gekost. Haar eigen Zoon zo te moeten zien sterven op het kruis moet voor Maria heel heftig zijn geweest. Elke moeder die een kind op jonge leeftijd verliest, weet wat dit is en ervaart het als erg pijnlijk en ver-drietig. Bij de uitvaart van een kind gaat het afscheid door merg en been; het gaat gepaard met veel sterke, verscheurende emoties. Met de jaren slijt de pijn maar helemaal weg gaat ze nooit.

Wat er ook gebeurde, de heilige Familie bleef trouw aan elkaar en trouw aan God. Moge zij vanuit de hemel al onze gezinnen inspireren en helpen om hun voorbeeld na te volgen. Amen.

Printversie