Heb je vijanden lief

Zout en licht

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Door aanvallen en tegenaanvallen en allerhande vergeldingsmaatregelen lijkt er maar geen eind te komen aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De wapenindustrie draait op volle toeren en miljoenen euro’s worden in deze oorlog geïnvesteerd zonder oplossing of vooruitzicht op vrede. Het is duidelijk dat het principe ‘oog om oog, tand om tand’ niet werkt want je komt ermee in een eindeloze spiraal van geweld en wraakacties terecht.
De enig mogelijke kans op vrede is afzien van vergelding en stoppen met het leveren van wapens. Mahatma Gandhi, overtuigd pacifist en een van de grondleggers van de moderne staat India, propageerde alleen geweldloze acties om te komen tot verandering en vrede. Geweldloze actie vraagt juist om moedige, opofferende mensen met een lange adem. De houding van Gandhi is reeds een stap in de goede richting naar vrede.

Jezus echter gaat in het evangelie nog een stapje verder. Hij roept niet alleen op af te zien van vergelding, maar zegt dat je je vijanden zelfs moet beminnen en moet bidden voor wie je vervolgen. Dit gaat tegen elke menselijke logica en wijsheid in. Als iemand ons iets heeft aangedaan of ons heeft gekwetst, dan willen we meteen wat terugdoen. Wat Jezus ons zegt, overstijgt de menselijke wijsheid van om het even welke filosoof of religieuze leider, omdat dit goddelijke wijsheid is. Overwin het kwade door het goede, geloof dat de kracht van de liefde sterker is dan het kwade.

God is liefde en kan alleen maar liefhebben, zoals de zon alleen maar kan schijnen. De zon schijnt voor alle mensen: voor goeden en slechten, voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De zon kan niet zeggen: ik schijn alleen voor mensen die het verdienen, en de andere, slechte mensen mogen niet genieten van mijn warmte. Zo is ook God. Hij is een en al liefde voor alle mensen. Dit wil niet zeggen dat Hij alles zo maar goedvindt, maar wel dat Hij het goede wil voor alle mensen. God wil dat wij het goede voorbeeld van Jezus navolgen en uitgroeien tot liefdevolle mensen. Weest volmaakt zoals mijn hemelse Vader volmaakt is.

Hoe kun je dit voorbeeld van een volmaakt leven bereiken? Wij zijn toch maar mensen met zwakke kanten?
Het vraagt om een sterke, innerlijke kracht en vertrouwen in God, die alles ten goede kan leiden. Hoe kunnen wij dit volmaakte leven dan concreet beleven? Door te geloven in de kracht van de H. Geest, die ons inspireert om wonderen te doen in het leven van mensen. Door aan God in gebed te vragen dat wij in zijn handen een goed instrument mogen zijn om liefde uit te stralen in woord en daad. De ene keer zal dit lukken, een andere keer zullen we daarin tekortschieten en moeten we het opnieuw proberen. God blijft met ons bezig en wil dat wij deelhebben aan zijn goddelijke liefde en vrede. 

We ervaren het allemaal: we leven in drukke en stormachtige tijden. Hoe de vrede te bewaren? Alleen als de Heer Jezus in je hart leeft, kun je de vrede bewaren en haar ook uitstralen naar anderen want Jezus is de Vredevorst. “Komt allen tot mij die bedrukt en beladen bent, en Ik zal u rust en vrede geven”, zegt Jezus. Wat er ook gebeurt, vertrouw op Jezus want eenmaal zal het Koninkrijk van God definitief doorbreken en dan zal de vrede overal heersen. Dat is onze hoop en ons verlangen.

Laten we daaraan in het concrete leven meewerken met de mensen om ons heen, en instrumenten zijn van vrede en liefde, opdat het licht van Christus meer mag gaan leven in de harten van de m

Printversie