Goede Gaven

Edward Burne Jones, the Star of Bethlehem

Steven Barberien

Een kind is ons geboren! Niet zomaar een kind! Niet zomaar een kind, toevallig jarig op 25 december, maar Jezus, Gods Zoon. Dat is het geschenk van de hemelse Vader voor deze wereld. En eigenlijk zijn dat drie geschenken in één! Want wie naar Jezus kijkt en wie luistert naar het verhaal van zijn leven onder ons, merkt op dat dit gaat over waarheid, goedheid en rechtvaardigheid.

Zuiver als goud is de waarheid die Jezus brengt. God maakt ons niets wijs. Zijn grenzeloze liefde komt aan het licht in dat Kindje, liggend in de kribbe. Heel vaak is waarheid, weerloos als een kind, afhankelijk van hen die ervoor zouden moeten zorgen dat haar geen geweld wordt aangedaan. Waarheid wordt slechts ontvangen daar waar je open, oprecht en eerlijk bent als een klein kind…

De tweede gave in deze kerstnacht is wierook, waarmee men hulde brengt aan de grote goedheid die in mensen zit. Liefde zorgt ervoor dat er schitterende mensen zijn op deze aarde. Sterren van mensen die hun goede wil omzetten in goede daden en die licht geven waar het donker is geworden in deze wereld… Zulke liefdevolle mensen zien we ook bij de kribbe. Hun liefde gaat zoals altijd gepaard met zachtheid, mildheid, met rust, stilte en aandacht voor de ander… Waar liefde centraal staat, zoals Jezus in de kribbe centraal tussen mensen staat, daar is ’t goed leven…

Een derde gave die we kunnen vinden bij het Kind in de kribbe, is rechtvaardigheid. Zorgen dat er geen verdeeldheid of discriminatie is tussen mensen, vraagt de zoete balsem van de vergeving. Waar pijnlijke wonden geslagen zijn, is er verzachtende mirre nodig.
Eerlijk delen met elkaar is een voorwaarde voor rechtvaardigheid. Vandaar dat de herders en de wijzen uit het Oosten alles uit handen geven. Al hun geschenken leggen ze bij Jezus neer, zodat Hij ze verdelen kan naar ieders behoefte.

Zelfs Jozef en Maria delen hun kostbaarste bezit met allen die er toen bij waren, en met ons die er deze nacht naar komen kijken. Ze houden hun kindje Jezus niet voor zichzelf. Neen, ze leggen Hem in een kribbe, in een voerbak, alsof Hij voedsel is voor iedereen. In dit Kind zien Jozef en Maria, zien wij, de broodnodige steun die God aan alle mensen wil schenken.

In deze kerstnacht krijgen wij, u en ik en alle mensen van goede wil, van God dit ene en tegelijkertijd drievoudige geschenk: Jezus die waarheid, goedheid en rechtvaardigheid is.
En als we nu eens met z’n allen dat geschenk aannemen en er werkelijk mee uitpakken in ons leven.
Ja, dan is het echt een Zalig Kerstfeest en vrede op aarde voor alle mensen.

Amen.

Printversie