God zien in Jezus' handelen

aandachtig luisteren

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Hoe leer je iemand echt kennen ? Je kunt je baseren op praatjes van de straat of op wat er in de media verschijnt over wat iemand zegt en doet, en je dan een mening of een oordeel vormen. Dit kan echter een vertekend beeld geven want wie zal zeggen of alles wat er verteld wordt, niet overdreven is of zelfs op roddel berust? Als je echt iemand wilt leren kennen, dan gaat er niets boven een persoonlijke ontmoeting en een persoonlijk gesprek.

Vandaag in het evangelie is Jezus benieuwd hoe zijn leerlingen staan tegenover de meningen die de ronde doen over zijn persoon. Hij wil weten of ze zich laten leiden door wat de massa denkt, of dat ze tot een persoonlijker visie over Hem zijn gekomen. Het antwoord van Petrus, “Gij zijt de Christus”, geeft aan dat hij tot een dieper inzicht is gekomen in wie Jezus is, dat hij een groot vertrouwen in Hem heeft. Jezus heeft door zijn daden aan de mensen laten zien dat God liefdevol, geduldig en barmhartig is, en dát heeft het hart van Petrus geraakt.
Geloof is meer dan kennis van en weten over. Christen zijn is meer dan iets weten over Jezus. Het geloof dient concreet in het dagelijks leven beleefd te worden. Geloof zonder daden is waardeloos, zegt de apostel Jakobus in de tweede lezing. Door de wonderen en de verkondiging van Jezus dromen de leerlingen  over een toekomst met Jezus als de grote Koning van een nieuw koninkrijk. Ze zien het al helemaal zitten: een erebaantje in dat Koninkrijk van God met macht en eer, om  bij de Vips van die tijd te horen. Ook wij kijken graag op naar mensen die het gemaakt hebben in de sport, de zakenwereld of de showbusiness.

Wat Jezus daarna zegt in het evangelie van deze zondag is tegen alle verwachtingen van zijn leerlingen in. Hij kondigt zijn lijden en vervolging aan. Hij zal niet de gevierde koning worden die mensen in gedachten hebben, maar een lijdende koning, die solidair is met lijdenden, zondaars, uitgestotenen en zieken. Hij gaat radicaal in tegen een wereldse voorstelling van de Messias. In de praktijk betekent het navolgen van Jezus dus niet eigen eer en roem zoeken, maar je leven geven voor anderen door dienstbaar te zijn aan mensen in nood.
De priester Henri Nouwen heeft dit in zijn leven concreet gestalte gegeven. Hij ruilde een glanzende wetenschappelijke carrière aan verschillende universiteiten in voor werk in de gehandicaptenzorg in de Arkgemeenschap. Het contact met mensen met een beperking liet hem met andere ogen kijken naar leed en verlies. Het heeft hem meer diepgang gegeven in het leven en zijn geloof in God verdiept. Het lijden heeft Hem dichter bij God en de mensen gebracht.
Een van zijn bekendste  spirituele boeken is Eindelijk thuis. Hierin beschrijft hij de parabel van de verloren zoon en de barmhartige Vader en laat hij iets zien van de scheppende, onvoorwaardelijke en bevrijdende liefde van God voor de mensen.
Vanuit die onvoorwaardelijke liefde van God dienen ook wij onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat doet het vertrouwen groeien in God, in elkaar en in de toekomst.

Uit het dagelijkse leven kun je vele voorbeelden opsommen. Een moeder die heel de nacht in de weer is voor haar zieke kind; kinderen die voor hun bejaarde of zieke ouders zorgen, buren die boodschappen doen voor mensen die slecht te been zijn, enz. Door met elkaar mee te leven laten wij zien dat we Jezus’ boodschap concreet handen en voeten willen geven. Het leven is meer dan materiële rijkdom verwerven, consumeren en genieten.

"Wie zeg gij dat ik ben?" Als het lijden ons treft, kan het heel stil worden. Het valt niet mee dan nog woorden van geloof, of het woord God uit te spreken. Toch mogen we ons niet blindstaren op het lijden. Uiteindelijk is Jezus verrezen; aan elk lijden komt een einde.
We willen instemmen met het geloof van Petrus en zeggen: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God", wij geloven en weten dat Gij onze God zijt en dat Gij uiteindelijk alles ten goede leidt voor hen die geloven. AMEN.

Printversie

Informatie over Henri Nouwen