God is zo groot dat hij zich klein kan maken

kerststal willibrorduskerk

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Wie had kunnen denken dat wij Kerstmis 2021 in de kerk en ook thuis in kleine kring zouden moeten vieren? De geschiedenis herhaalt zich. Het is net als bij het eerste kerstfeest, toen er bij de geboorte van Jezus ook geen grote menigte aanwezig was. Er waren wat eenvoudige herders en engelen en later drie wijzen. Er is nog een parallel te trekken tussen de geboorte van Jezus en het kerstfeest dat wij in deze tijd vieren. Toen was het door de volkstelling van Augustus in het Romeinse rijk een verwarrende tijd, waarin een heleboel mensen in beweging kwamen. Ook nu is het een verwarrende tijd met mensen die overal gaan protesteren.
Wat is er toch allemaal aan de hand en wie zal ons redden uit deze bizarre tijden? Er lijkt geen einde te komen aan de crisissen die over ons heen denderen. Eigenlijk verlangen we allen intens naar een normaal leven met een nieuw begin, waarin we weer vrij met elkaar en met God in liefde en vrede kunnen samenleven.

Met Kerstmis geloven wij dat de geboorte van Jezus voor ons mensen dit nieuwe begin is. Dankzij Jezus is God naast ons komen staan en heeft Hij de weg gewezen naar liefde, vrede en vreugde onder de mensen. Daar waar God een centrale plaats krijgt in het leven ontstaat er een sfeer van harmonie tussen God en de mensen en de mensen onderling. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan alle mensen van goede wil, zongen de engelen bij de stal van Bethlehem. Inderdaad, het  zijn de mensen van goede wil die verlichting van het lijden brengen en zorgen voor anderen. Men-sen van goede wil verspreiden licht en warmte door de kleine dingen die zij doen. Een bemoedigend of vriendelijk woord, het is maar een kleine moeite maar heeft een enorme, positieve invloed op het leven van mensen. Mogen wij toch attenter en vriendelijker zijn voor elkaar zijn en zoeken naar wegen om goed te doen voor anderen. Egoïstische mensen met verkeerde intenties, die leven voor het geld en God terzijde schuiven, veroorzaken verdeeldheid, chaos, verwarring en angst.

Waar staan wij in de kerstverhaal en welke rol spelen wij? Er is een strijd aan de gang. Aan de ene kant heb je mensen zoals Herodes, die anderen het licht in de ogen niet gunnen. Aan de andere kant zijn er die zorgen voor lichtpuntjes in het leven van anderen en verlichting brengen in hun beproevingen en moeilijkheden. De kerstperiode is een gunstige tijd om te kiezen voor het licht van Christus en Hem als het centrum van je leven te zien. Gij kunt niet God dienen en de mammon, gij kunt niet God dienen en het geld. Als je kiest voor God, dan kies je voor de cultuur van het leven; als je kiest voor het geld, dan kies je voor de cultuur van de dood. Waar leef ik voor?

Vrees niet, heden is u een Redder geboren, Christus de Heer in de stad van David. In welke situatie wij ons ook bevinden, voor God is niets onmogelijk. Christus is de Redder van de wereld: hij geneest de zieken, troost de bedroefden, vergeeft de zondaars, geeft goede raad aan diegenen die twijfelen in het geloof, en biedt perspectief aan wie in de put zit. Geen enkele situatie is hopeloos als je gelooft in Christus.

Misschien hebben we wel te veel ons vertrouwen gezet op het materiële en denken we dat we eindeloos kunnen genieten van het leven zonder God en zijn geboden. Velen vallen in een leegte nu er nog zo weinig van alles is overgebleven en er steeds minder mogelijk is. We zijn onze spirituele dimensie vergeten en beseffen nu dat we andere wegen dienen te bewandelen. Oppervlakkig leven zonder diepgang is leven zonder doel; Jezus wil ons binnenleiden in de diepgang van Gods liefde, waardoor we het wonder van het leven herontdekken.. .
De ware rijkdom en het echte geluk is te vinden in Jezus, die ons oneindig bemint en een en al goedheid en barmhartigheid is. Het wonder van Kerstmis is het wonder van God die zo groot is dat Hij zich klein kan maken en geboren wordt als een klein kind. Kerstmis doet ons verwonderd staan over God die dicht bij ons komt. Kerstmis doen ons allen uitjubelen van dankbaarheid en vreugde, net zoals de engelen, omdat wij geliefde kinderen van God mogen zijn. Een nieuwe levensstijl zal het aanschijn van de wereld vernieuwen, doordat we elkaar liefhebben. 

Ik hoop dat Gods liefde uw harten mag raken en dat u met Kerstmis mag ervaren dat God met ons is en alles nieuw maakt.
Ik wens u allen een zalig kersfeest toe, waarbij uw hart de vrede van God mag ervaren en u die vrede doorgeeft aan alle mensen. Amen.

Printversie