God, een mysterie van Liefde

Pinksteren 2023 brief bisschoppen over diaconie

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Via de bijbel weten we dat God een mysterie van liefde is tussen Vader, Zoon en heilige Geest. Drie personen en toch één God. Enerzijds woont God in de hemel en toch is Hij ook dichtbij ons en kunnen we Hem ontmoeten in Jezus en in onze naaste. Van God kunnen we iets zeggen maar Hij overstijgt ook ons verstand.

Eens wandelde de H. Augustinus langs het strand. Hij dacht na over het mysterie van God en had nauwelijks oog voor het prachtige decor van Gods schepping: de on­eindige deining van de zee, zover het oog reikt, en de horizon, waar het water de hemel raakt. Augustinus wist niet hoe hij zich God moest voorstellen - één in drie of drie in één - toen hij een kind zag zitten dat een kuiltje gegraven had waar het water van de zee in schepte. Op zijn vraag waar het kind mee bezig was, antwoordde het: ‘Ik wil héél de zee in mijn kuiltje scheppen!’. ‘Maar dat kan toch niet’, glimlachte Augustinus. ‘Precies’, zei het kind, ‘en zo is het voor u ook onmogelijk het geheim van de drie-eenheid te doorgronden’. En verdwenen was toen het kind, Augustinus achterlatend met een intellectuele kater! Zou dit kind Jezus geweest kunnen zijn, die iets duidelijk wilde maken aan Augustinus? Van kinderen kunnen we iets leren, omdat zij zo eenvoudig, spontaan en natuurlijk omgaan met God en het geloof. Een kind leeft meer vanuit een natuurlijk vertrouwen in het leven dat ons gegeven is.

Hoe kom je God op het spoor? Waar kun je Hem in deze wereld ontmoeten? Om God te leren kennen en de liefde op het spoor te komen is Jezus naar deze wereld gekomen. Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn Eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. Jezus` woorden en daden wijzen ons doorheen het leven hoe we met elkaar dienen om te gaan. Het leven leren kennen in al zijn facetten met zijn ups en downs en God ontmoeten, dat is een hele weg waarvoor je tijd nodig hebt. Wij zijn aan elkaar gegeven om elkaar daarin te helpen.
Waar vindt je iets van Gods aanwezigheid? In de natuur mogen we iets van God ontdekken: een vogeltje dat zingt, een mooie bloem of plant, de prachtige bergen en vul zelf maar in.
In elke mens die we op onze levensweg tegenkomen, mogen we ook iets van God ontdekken en wil God iets tot ons zeggen want iedere mens is uniek en geschapen naar Gods beeld en gelijkenis.

Als je bijvoorbeeld een zieke bezoekt, dan kun je daar veel van leren. Wij kunnen ons soms over veel dingen zo druk maken maar een zieke laat ons zien wat in het leven echt belangrijk is, namelijk elkaar bijstaan in voor- en tegenspoed. Een ernstige zieke is overgeleverd aan de zorg van anderen en beseft hoe belangrijk het is met elkaar en God verbonden te zijn. In de ziekenzalving mag een zieke ervaren dat Jezus met hem of haar meeleeft en de genade van troost, kracht, vrede en overgave schenkt. In de zieke medemens mag je God ontmoeten.

In de liturgie maken we met wierook ook iets duidelijk van Gods aanwezigheid. De priester bewierookt het evangelieboek, omdat dit het woord is waarmee God tot ons spreekt. Ook bij het altaar wordt wierook gebruikt, als de gaven van brood en wijn worden bewierookt, omdat Jezus werkelijk aanwezig komt onder de gedaante van brood en wijn. Tenslotte worden priester en volk bewierookt, omdat God ook in hen aanwezig is.

Heer God, net zoals Mozes vragen wij U: trek met ons mee, open ons hart voor alle signalen die U ons geeft via gebeurtenissen, ontmoetingen met mensen, het woord van God, opdat wij volop leven vanuit liefdevolle verbondenheid met elkaar en met U. Dank U, God, dat U bij ons blijft in Jezus Uw Zoon. Dank u voor de H. Geest, die ons inspireert tot elk goed werk en elk bemoedigend woord. Dank U Vader dat U voor ons blijft zorgen. U willen wij eren en loven met liederen en woorden in vereniging met alle engelen en heiligen nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Printversie