Getuigen

Getuigen Visje-poster

Steven Barberien

Bij een verkeersongeluk is het voor een rechter altijd een hele opgave de schuldige aan te wijzen. Hij tracht dan ook zoveel mogelijk te weten te komen over de omstandigheden van het ongeluk, door te luisteren naar de verklaringen van ooggetuigen. Via hun beschrijving kan hij zich een beeld vormen van de waarheid. Eigenlijk is het met ons geloof hetzelfde.

Geloven in Jezus vraagt om het getuigenis van betrouwbare personen, die Hem hebben gezien en gekend. Dus het is van belang dat we de verklaringen van de ooggetuigen, de evangelisten en apostelen, ter harte nemen en ons erin verdiepen. Immers, we lopen altijd het gevaar dat we ons zelfstandig en eigenzinnig een beeld vormen van Jezus dat niet strookt met de realiteit. Op basis van onze gedachten of enkele zinnen uit het evangelie maken we een karikatuur van Jezus. Daarom is het uiterst noodzakelijk dat we vasthouden aan ons gezamenlijk gedeeld katholiek en apostolisch geloof.

Ook Johannes de Doper legde getuigenis af van wie Jezus is. “Zie, het lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt!” Dat eerste woord, ZIE, dat maakt ons oplettend: het duidt op iets belangrijks; iets wat je niet mag missen. Dit moet je gezien hebben! Jezus is het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt.

Het joodse volk was vertrouwd met beeldspraak en zo zullen de omstanders direct begrepen hebben wat Johannes wilde zeggen. Ze kenden de ‘zondebok’ die, symbolisch beladen met de zonden van het volk, de woestijn in werd gejaagd om daar te sterven… om zo het volk te verlossen van zijn schulden… Daar dienden trouwens ook de offerdieren voor die in de tempel werden geslacht en verbrand.
Maar Johannes’ toehoorders zullen ook gedacht hebben aan het lam dat in Egypte bij de uittocht werd geslacht en waarvan het bloed, op de deurpost gesmeerd, ervoor zorgde dat de engel des doods voorbijging aan de joodse huizen… Zo werd het volk verlost van de slavernij van Egypte…

Als Johannes de Doper nu zegt: Zie, het Lam Gods, dan legt hij er getuigenis van af dat Jezus degene is die het volk zal verlossen. En zoals we vernemen van de ooggetuigen uit het evangelie zal Jezus ons inderdaad verlossen door zijn kruisdood én verrijzenis.

Getuigenis afleggen van je geloof in Jezus is een kerntaak van elke christen. Jezus grijpt ons aan. Hij doet iets met ons en elk gelovig mens heeft met Hem een persoonlijke band. Daarvan getuigen in onze wereld maakt dat mensen Hem willen leren kennen. Dus schroom niet en durf net als Johannes de aandacht te vragen en te zeggen: “Zie! Jezus betekent dit voor mij… “
Hoe zouden mensen anders tot geloof kunnen komen, als wij niet spreken over en handelen naar ons geloof? Wie Jezus voor ons is, wat Hij voor ons betekent, moeten we uitdragen én we moeten daarvan naar waarheid getuigenis afleggen, in verbondenheid met de kerkgemeenschap.

Printversie