Geloven en doen

Bid en werk glas-in-lood

Steven Barberien

Er zijn van die mensen die te veel verwachten van God. Getroffen door tegenslag staren ze naar de hemel alsof God alles zou moeten oplossen. Daarbij ‘vergeten’ ze zelf de handen uit de mouwen te steken. God werkt ook door ons -  en daar staan zij te weinig bij stil.
Maar je heb ook mensen die denken God niet nodig te hebben. Ze kunnen het wel alleen af en kijken nooit eens naar boven. In hun leven staat God buitenspel. Een handje toesteken mag Hij niet… en ook deze mensen kunnen vastlopen!

Het feest van Hemelvaart laat ons merken dat beide houdingen niet goed zijn. God heeft ons de Geest gegeven, zijn kracht om werkzaam te zijn in deze wereld.
In de eerste lezing hoorden we hoe de leerlingen Jezus de vraag stellen: Heer, gaat Gij het koninkrijk herstellen? Ze staren Hem aan in de verwachting dat Hij het wel alleen zal oplossen… maar dan spreekt Jezus hun van de Geest. Zij zullen kracht ontvangen om te gaan getuigen. Jezus zet hen aan het werk en geeft daarbij de nodige hulp. Ze hoeven het niet alleen te doen.

Wat kunnen wij hiervan leren? Wel, dat we in ons leven ervan op aan kunnen dat we er niet alleen voor staan, dat God helpt. Maar ook dat we niet passief mogen afwachten. Veel mensen zeggen te geloven, of ze zeggen: “Ik geloof wel dat er iets is”, maar laten het daarbij. Hun twijfelend geloven of hun diepe overtuiging blijft steken in een idee… maar zo wordt het geen doorleefd geloven of een levendig geloof… God komt dan niet centraal te staan maar is eerder een randverschijnsel waarmee je nauwelijks rekening hoeft te houden.
Geloof vraagt om actie!  Geloof uit zich in daden, in betrokkenheid op mensen en tijd voor God.

Hemelvaart is een woord dat samengesteld is uit hemel en vaart. Het woord hemel duidt op datgene wat eeuwig is en buiten ons, terwijl vaart een werkwoord is, een activiteit. Jezus spreekt zijn leerlingen aan wanneer ze Hem gelovig aanbidden. Hij zegt niet dat ze daarmee moeten ophouden, neen! Hem aanbidden hoort bij geloven maar Jezus voegt er wel aan toe: 

Ora et labora; bid en werk. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Printversie