Geloven, een reis naar een onbekend land

versleten schoenen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,
De laatste jaren hoor je steeds meer reisverhalen van mensen die met de fiets of te voet op tocht gaan naar Santiago de Compostella. Het is een heel avontuur, zo'n lange tocht, met boeiende ontmoetingen en de ontdekking van de prachtige natuur waar ze doorheen trekken.
Zo'n tocht doet wat met hen; ze komen er allemaal op een of andere wijze veranderd van terug door nieuwe dingen die ze gezien en gehoord hebben, en ze ervaren dat ze zo vooruitkomen in hun leven.
Tot op de dag van vandaag spreken de avonturen van ontdekkingsreizigers nog altijd tot de verbeelding. Talrijke ontdekkingsreizigers hebben zich op plekken gewaagd waar niemand eerder was geweest, en ze hebben er onbekende landen, volkeren, dieren en schatten ontdekt. Of het nou gaat om Columbus en zijn ontdekking van de nieuwe wereld, of de avonturen in de poolgebieden van Amundsen of het verhaal van Marco Polo naar China: velen voelen zich aangetrokken tot reisverhalen.

Geloven in God is ook een avontuur, een reis naar een onbekend land. Nieuwe wegen durven gaan en het oude achterlaten om daarna een nieuw leven te leiden. In de Bijbel kijken we op naar Abraham, die door God werd opgeroepen om zijn vaderland te verlaten en op weg te gaan naar een nieuw land dat God hem zou schenken. Abraham is de stamvader van het geloof geworden en een voorbeeld om na te volgen als het gaat om vertrouwen in Gods woord. Wie in de voetsporen van Jezus treedt, die gaat ook op avontuur en op zoek naar een nieuwe wereld, een nieuw land, het hemelse vaderland. Om de wereld van God en de schat van het geloof te ontdekken hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig, die ons helpt de oude mens achter ons te laten en een nieuwe mens te worden naar het beeld van Jezus Christus zelf.
Geloven is je leven durven loslaten en het toevertrouwen in de handen van God, die je leidt doorheen de beproevingen en de uitdagingen van het leven en die er altijd is in voor- en tegenspoed. Geloven in God is sterven aan jezelf om te komen tot een nieuw leven in Christus, die ons hart vernieuwt door zijn liefde.

In het evangelie maakt Jezus ons duidelijk dat het geloof niet zo maar komt aanwaaien. Het vraagt een inspanning van onze kant om dat geloof te doen groeien: we dienen met het geloof bezig te zijn en er ons in te verdiepen of, om het met de woorden van het evangelie te zeggen: we dienen waakzaam te zijn. Daar komt nog bij dat in de geloofsgemeenschap iedereen geroepen is de schat van het geloof te bewaren en ervan te getuigen. Alles wat afbreuk doet aan het geloof, de zonde, hoort niet thuis in de kerk en in de christelijke levensstijl: wij zijn geroepen om te streven naar een heilig leven, zoals God heilig is. Als we bij het navolgen van Jezus vallen, geeft Hij ons een nieuwe kans door het sacrament van de vergeving.
Waar het evangelie ons ook op wijst, is dat iedereen in de kerk een verschillende verantwoordelijkheid heeft volgens de gaven die God heeft geschonken. De verkondiging van de waarheid van het geloof is essentieel want onbekend maakt onbemind, maar ook de beleving van het geloof in goede daden inspireert anderen om het geloof in Jezus te aanvaarden.

Broeders en zusters in Christus,
Dankzij Jezus, het licht van de wereld, zijn wij kinderen van het licht. Het licht brandend houden in deze tijd en het feller laten branden, dat is onze opdracht als leerling van Jezus. Moge de H. Geest ons daarbij helpen en inspireren, zodat meer mensen de vreugde van het geloof in God mogen ontdekken en ervaren dat God liefde is. Amen

Printversie