Geen kinderachtig geloof a.u.b.!

Zwaan met jonkies

Steven Barberien

Wat kunnen wij het ons en anderen toch moeilijk maken! We voelen ons bezwaard door allerlei gedachten die we niet kwijt kunnen en waarvan we wakker liggen…Beslommeringen of doemscenario’s over de toekomst van onszelf, van kinderen of kleinkinderen vanwege de vraag: “Wat staat ons allemaal nog te wachten?” Soms is het vertrouwen in de toekomst ver te zoeken en zijn we te belast met ons verleden of met de zorgen van nu… Je tilt op zo’n moment dan te zwaar aan die dingen en dat weegt op ons… Het is een last op onze schouders.

Jezus roept ons op onze lasten in te ruilen voor het juk dat Hij oplegt. Een juk verdeelt de last over twee schouders; dat loopt wat makkelijker. En het juk van Jezus is blijkbaar nog zacht ook want het geeft rust aan een mens. Blijkbaar maakt Hij de lasten van het leven draaglijker.

Heel vaak kom ik mensen tegen die op allerlei vlak te lijden hebben, of het nu lichamelijk of geestelijk is, bijvoorbeeld op het gebied van menselijke relaties. Mensen die soms helemaal uitgeput en ten einde raad zijn… Maar ook mensen die onder hun lasten gebukt, toch staande blijven dankzij hun geloof. Knap hoor! als je zeggen kunt: “Het zal wel ergens goed voor zijn; God heeft er z’n bedoelingen mee. Ik mag rekenen op Zijn hulp!”

Met groot Godsvertrouwen staan ze in het leven. Geloof en vertrouwen in Gods goede bedoelingen, niet geleerd uit dikke boeken maar vaak van huis uit meegekregen. Een kinderlijk vertrouwen waarover Jezus ook spreekt.
Let op: Jezus heeft het over een kinderlijk… maar niet over een kinderachtig geloof. Een kinderachtig geloof houdt zich bezig met een weegschaal van goed en kwaad, balancerend op de smalle weg van berekend zijn op beloning en straf.

Een kinderlijk geloof vertrouwt op de Vader die zich laat kennen en zich openbaart aan wie eenvoudig leeft. Zulke mensen vertrouwen zich toe aan God, zoals een kind zich toevertrouwt aan de liefde van vader en moeder.
Jammer dat in velen van ons het kind is gestorven en het kinderachtige blijft leven! We durven ons vaak niet toe te vertrouwen aan Gods liefde en zorg. We zouden er veel baat bij hebben, er meer gemoedsrust door winnen, als we onze lasten bij Hem zouden brengen.

We mogen vandaag in het evangelie een pleidooi horen voor een andere manier van leven: eenvoudiger, geruster, minder zwaarmoedig. Blij als een kind dat zich niet focust op wat geweest is maar leeft in het nu, en de dag van morgen toevertrouwt aan de zorg van de Vader.

Amen

Printversie