Geduld hebben met God en met jezelf

Geduld hebben met God en met jezelf

Cees Remmers

Hij heeft net als de profeet van de eerste lezing, Habakuk, een voor ons wat vreemde naam: Tomáš Halík. Hij is geboren en getogen in Tsjecho-Slowakije en tijdens het communistische regiem in het diepste geheim priester gewijd… Zijn moeder wist het niet eens…
Pas na de Praagse Lente mocht hij zeggen wie en wat hij was en werd hij de vertrouweling van Václav Havel, de eerste president van het vrije Tsjecho-Slowakije. Nu is hij studentenpastoor en hoogleraar aan de universiteit van Praag. Hij schreef een indrukwekkend boek over geloven. Over eigentijds geloven in een wereld waarin God helemaal lijkt zoekgeraakt.

Op de eerste pagina van dat boeiende boek staat: 'Liefde is geduld hebben met een ander; hopen is geduld hebben met jezelf; geloven is geduld hebben met God.'  Dat laatste is ook de titel van het boek:
Geduld hebben met God.
Ik vertel over hem, omdat de Bijbellezingen vandaag vertellen over mensen die geen geduld hebben met God.

“Hoelang moet ik nog roepen eer Gij luistert?” klaagt de ongeduldige profeet Habakuk. “Hoelang moet ik de hemel biddend bestormen eer Gij uitkomst biedt…?” Hij heeft geen geduld met God, terwijl God - zo leert de Joodse geschiedenis - eindeloos geduld heeft met mensen.

Aan één van de Schriftgeleerden, die menen een  groot geloof te hebben, vraagt Jezus om bescheidenheid en om geduld met God, die zich niet laat dwingen. En vandaag horen we hem zijn eigen leerlingen, die vragen om meer geloof, vertellen over het kleine mosterdzaadje… dat een grote boom kan worden. Geloof krijg je niet kant-en-klaar aangereikt, maar geloof moet groeien, vraagt om geduld…

Geduld met God, geduld met jezelf…

Hij vraagt van ons geen geloof zo groot als een boom, maar even klein en krachtig als een mosterdzaadje; geen grote beuk, maar een beukennootje. We hoeven geen geloof als een uitslaande brand maar hij is tevreden als ons geloof een klein lichtje in het donker is. In een klein kapelleke kan meer geloof wonen dan in grote kathedralen. Geloof woont niet alleen of vooral in de grote en grootse Matthäus-Passion; er woont soms evenveel aanstekelijk geloof in de regel van een klein lied dat wij hier zingen…

Ik heb meters theologie gelezen, geleerde mensen vaak een boom horen opzetten over hoe en wat we zouden moeten geloven, maar gewoon bij u in huis of op straat trof ik vaak het kleine en oprechte geloof aan, heel klein soms maar heel echt. Geloven is geduld hebben met God.

Wie denken hem al gevonden te hebben, die hebben niet goed gezocht...

                                                                             

Printversie