'Gedraag u niet zoals zij'

Sorry

Steven Barberien

Beste allemaal, eigenlijk zou ik na dit evangelie mijn mond moeten houden en stillekes zwijgen. En dat niet alleen vandaag maar wellicht bijna alle dagen van mijn priesterleven! Want ik moet voorleven wat ik u vanuit het evangelie voorhoud, en dat lukt me nooit honderd procent. Daarstraks bij de schuldbelijdenis heb ik uitgesproken dat ik een zondaar ben, die door eigen schuld heeft gehandeld, tegen het evangelie in. Als ik mij eerlijk de spiegel van het evangelie voorhoud, ben ik niet veel beter dan de farizeeën. Jezus zei: “Gedraag u niet zoals zij!”

Vanuit mijn priesterlijk ambt moet en zal ik altijd de waarheid van het evangelie verkondigen. Ik zal ook steeds de geboden van God en de Kerk voorhouden als de weg die wij in ons leven moeten gaan. Tegelijkertijd weet ik van mezelf heel goed dat ik daarin faal. Ik maak fouten tegen de liefde, ik ben een zondig mens en ik weet dat het sacrament van verzoening niet alleen bestemd is voor anderen, maar in de eerste plaats voor mezelf…

Niet alleen ambtsdragers moeten zich in alle eerlijkheid spiegelen aan het evangelie. Wij allemaal staan bloot aan de verleidingen van het kwaad, en tegelijkertijd is ieder van ons op een of andere manier met macht bekleed. Ouders bijvoorbeeld hebben macht over hun kinderen en houden hun regels voor die ze soms zelf niet kunnen waarmaken… Werkgevers hebben macht over hun personeel en eisen terecht een maximale inspanning van hen, maar ze vergeten zelf wel eens goed te presteren. Politici stellen wetten op voor de burgers in hun land maar duwen - net als die burgers - hun gaspedaal  wel eens te ver in, of ze nemen geld aan waar ze geen recht op hebben…

De vermaningen van Jezus zijn gericht aan ieder van ons. Want allen zijn wij kinderen van een en dezelfde Vader in de hemel. We staan op gelijke hoogte als we samen het Onzevader bidden. Allen vragen vergeving voor hun fouten… Wie gezag moet uitoefenen zal dus dit alles voor ogen moeten houden. Want gehoorzamen aan het evangelie en dat aan anderen en aan jezelf voorhouden, vraagt de discipline om eerlijk te zijn en je eigen klein- en zwakheid te erkennen. Want leven naar het evangelie is een hele opdracht! Met vallen én opstaan zul je die opdracht moeten vervullen. Ik als priester en pastoor, en u op uw manier bij uw levenstaak.

Allen zijn wij dienaar van het evangelie! Daar gaat het eigenlijk om in ons christenzijn: het evangelie is geen woord van mensen, maar het is het Woord van God, dat in ons werkzaam is en blijft! Wij brengen het ten uitvoer, met menselijke zwakheid maar ook in de kracht van Gods Geest, die wij in ons doopsel hebben ontvangen. Amen       

Printversie