Gastvrijheid - een bijbelse opdracht

Gastvrijhed maakt een klein huis groot

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met de vakantie voor de deur trekken we erop uit naar en hopen we gastvrij te worden ontvangen op ons vakantieadres. In de vakantie hebben we ook meer tijd om gastheer te zijn voor anderen. Gastvrijheid is een heel belangrijke deugd en is in de Bijbel te vinden vanaf het boek Genesis tot de openbaring van Johannes. Wat is eigenlijk gastvrijheid? Gastvrijheid wil zeggen iemand welkom heten, zelfs als je hem of haar niet kent.

In heel de Bijbel zien we voorbeelden van gastvrijheid en oproepen daartoe. Vandaag horen we in de eerste lezing over de profeet Elia, die mag genieten van de gastvrijheid van een welgestelde vrouw. In Handelingen van de apostelen is gastvrijheid in de eerste christengemeente heel belangrijk. Zo lezen we over Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira in Griekenland, die niets liever wilde dan aan Paulus en Silas gastvrijheid betonen. Zij drong er zelfs bij hen op aan (Hand. 16:15). Mede door haar gastvrijheid kreeg het Evangelie voet aan grond in Europa.

Hebr. 13:2 ‘Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.’

Gastvrijheid is hét kenmerk van de christelijke gemeente want zij hoort tot de kern van het evangelie. Immers, de Gastheer bij uitstek is God, die mensen uitnodigt en welkom heet in Zijn huis om daar de H. Eucharistie te vieren en Hem zo persoonlijk - van hart tot hart - te ontmoeten.

Gastvrijheid is een levensstijl. Je huis en je hart openzetten voor ieder die langskomt. Het is een manier van leven die oog heeft voor de behoeften van anderen. Het is je huis openzetten voor mensen die heel anders kunnen zijn dan jij. Het is je leven delen met anderen, zonder er iets voor terug te verwachten. Onbaatzuchtig zet je je deur open om te voorzien in de nood van anderen. Gastvrijheid is het verlangen dat anderen je huis met een goed gevoel verlaten.

En ja, dat kan je leven wel eens op zijn kop zetten. Gastvrijheid vraagt offers en kan een kruis zijn. Van nature zijn wij gericht op onszelf, onze eigen behoeften en onze rust. We houden de controle over ons leven het liefst in handen en vinden het erg moeilijk onze ritmes te doorbreken. Gastvrijheid brengt ook risico’s mee want andere mensen hebben zo hun zorgen en soms eigenaardige karaktertrekjes, wat emotioneel veel van je kan vragen.

Wat kan ons belemmeren gastvrij te zijn? Individualisme en ons drukke leven kunnen ons tegenhouden. Gastvrijheid vraagt tijd en een open houding voor iedereen die God op je weg brengt. De vrees geen perfect opgeruimd huis te hebben, kan je tegenhouden. Of je bent bang dat je niet de lekkere gerechten uit kookboeken of kookprogramma’s kunt maken. En wanneer je gasten uitnodigt die zo anders zijn dan jij, ben je misschien bang voor slechte invloed op je kinderen. Het kan best lastig zijn, maar met Gods hulp kun je ook over die drempel heenstappen. Hoe kunnen mensen anders de liefde van Jezus leren kennen?

Iedereen kan gastvrij zijn. Misschien moet je een drempel over en uit je comfortzone stappen, maar de zegeningen zijn groot. Het begint met het voor waar aannemen van wat Gods Woord ons leert. Het begint ook met geloven dat ieder mens waardevol is. Iedereen is geschapen naar het beeld van God. Niet alleen leuke mensen, maar ook mensen die wat moeilijker zijn om mee om te gaan, zijn welkom en waardevol in de ogen van God.

Er is ook niet één juiste manier van gastvrij zijn. Iedereen kan gastvrijheid op zijn eigen manier vormgeven. Denk niet te snel dat je iets niet kunt. Soms moet je misschien je grenzen verleggen maar weet wel dat ware gastvrijheid veel vreugde en voldoening schenkt.

Moge onze Gastheer Jezus ons in deze Eucharistie inspireren om gastvrij te zijn voor anderen, zodat wij als christenen laten zien dat wij elkaar liefhebben en God de bron van liefde is. Amen.

Printversie