Gaan voor de schat in de akker en de kostbare parel

Logo Wereldjongerendagen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Midden in deze vakantietijd krijgen we de kans meer tijd te besteden aan familie, vrienden en bekenden en onze relatie met Jezus Christus te verdiepen. Elke dag is een dag vol met kansen die God ons geeft om onze naaste goed te doen en God met geheel ons hart te beminnen. Niet te veel treuren over het leven en denken dat in het verleden alles beter was; niet te veel luchtkastelen bouwen en dromen van de toekomst, maar leven in het hier en nu en van elke dag het beste proberen te maken.

Het woord van God in de eerste lezing nodigt ons uit levenswijsheid te vragen aan God, zoals Salomo de kans kreeg iets te vragen aan God, namelijk meer inzicht in goed en kwaad. De evangelielezing gebruikt het beeld van de schat in de akker en de kostbare parel om te zeggen dat ons geloof in Jezus iets heel kostbaars is, waar we voor moeten gaan en alles voor over moeten hebben. Niet zo maar half en half geloven maar geheel en al met je hart, je verstand en alle krachten. De Deen Vingegaard, winnaar van de Tour de France, heeft de gele trui in Parijs niet zo maar in de schoot geworpen gekregen. Daar is veel aan voorafgegaan. Hij is er helemaal voor gegaan door van tevoren intensief te trainen en gezonde en juiste voeding te gebruiken, en door de hulp van goede teamgenoten.

Het geloof komt je niet zo maar aanwaaien en is ook niet zo maar een gevoel. Geloven is weten wat dit inhoudt, het voortdurend ver-diepen en er in groeien. Om tot een dieper geloof te komen is het nodig dat wij luisteren naar het getuigenis van christenen die op een of andere manier op een bijzondere wijze geraakt zijn door het geloof en er helemaal door zijn veranderd. Ook heel inspirerend voor het geloof kan het lezen van een goed boek zijn of samen met anderen deelnemen aan een bedevaart. Het is belangrijk dat je met gelijkgezinde mensen optrekt om zo nieuwe dingen in het geloof te ontdekken. Geloven is immers een avontuur, een voortdurende op weg gaan. Niet blijven stilzitten want dat roest alles vast.

Van 1 tot en met 6 augustus dit jaar zijn in Lissabon de WJD (Wereldjongerendagen), waar duizenden jongeren de kans krijgen het geloof in Jezus beter te leren kennen door gesprekken, getuigenissen, catechese en ontmoetingen. Het thema van deze WJD luidt: Maria stond op en ging met spoed. Het verwijst naar de vreugdevolle boodschap van de engel Gabriël aan Maria dat zij moeder van God zal worden en Jezus ter wereld zal brengen. Dit goede nieuws wil zij delen met haar nicht Elisabeth.
Maria die opstaat en met spoed op weg gaat, is een teken en een voorbeeld van naastenliefde en van een missionair vuur. De spoed waarmee zij reist, waarop zij eropuit trekt om haar opdracht en missie te volbrengen, staat aan de basis van de oproep van de paus aan alle jongeren: “Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen.“ 
Wat we nodig hebben, zijn positieve getuigenissen over het geloof, die anderen aansporen ermee aan de slag te gaan. Het geloof is immers een kracht en een vreugde en heeft zo veel goedheid en liefde onder de mensen gebracht. We hebben een grote schat in handen als we mogen geloven in Jezus en Hem mogen beminnen. Het is onze roeping als christen om daarvan te getuigen en te vertellen over dienstbaar zijn en de kracht van het gebed, dat wonderen doet in ons eigen leven maar ook in dat van anderen. Juist door te getuigen van je geloof groei je in geloof en mag je er nog veel meer in ontdekken. Samen vormen wij namelijk het Lichaam van Christus en het is onze opdracht door de kracht van de heilige Geest het vuur van de liefde heviger te doen branden in de kerk. Als christenen hebben wij altijd de hoop op vernieuwing en verandering en mogen wij ons niet neerleggen bij het negatieve nieuws en het kwade. Wij geloven immers dat God alles ten goede kan keren voor wie geloven.

Moge deze viering ons aansporen zelf ons geloof te verdiepen, zodat wij met meer vuur getuigen van de liefde en de barmhartigheid van God. Amen.

Printversie