Enkel met het hart kan men goed zien

Bartimeüs schreeuwt

Marc Massaer

Broeders en zuster in Christus,

Alles zelf regelen, oplossen en controleren, het zit in de genen van de Westerse mens. Velen denken dat door vooruitgang in wetenschap en techniek alle problemen op te lossen zijn. Als je echter geconfronteerd wordt met lijden, een ongeneeslijke ziekte en de dood, dan kom je erachter dat ook de wetenschap zijn grenzen kent.

Van Bartimeüs in het evangelie kunnen wij veel leren. Door zijn blindheid is hij zeer afhankelijk van de goodwill van zijn medemensen. Hij moet een eenzaam bestaan geleid hebben en zich uitgestoten hebben gevoeld. Toch blijft hij niet bij de pakken neerzitten want bij het horen van alle wonderverhalen van Jezus is een vonk van hoop op genezing in zijn hart wortel geschoten. Bartimeüs is iemand die weet dat hij zijn probleem niet zelf kan oplossen; hij heeft een groot vertrouwen in Jezus. Wat er bij hem nog meer opvalt, is dat hij aanhoudend tot Jezus roept: Jezus, heb medelijden met mij.
Als Jezus stopt bij Bartimeüs, vraagt hij: "Wat wilt u dat ik voor u doe?" We hoorden Jezus diezelfde vraag stellen aan Jakobus en Johannes, toen zij Hem om een gunst vroegen. Bartimeüs wist beter dan de leerlingen wat hij aan Jezus mocht vragen: “Heer, maak dat ik kan zien." Na het wonder prijst Jezus hem door te zeggen: "Uw geloof heeft u gered."

Een belangrijk verschil tussen de blinde Bartimeüs en Jakobus en Johannes wordt duidelijk. De leerlingen vroegen de beste plaatsen in Jezus' rijk, die Jezus hun niet kon geven. Bartimeüs vroeg Jezus iets wat Hij graag gaf: algehele genezing. Zo komt opnieuw de grote paradox ter sprake die de evangelist zo graag naar voren brengt: de leerlingen die de hele tijd dicht bij Jezus hadden geleefd, kenden Hem minder goed dan diegene die Hem tevoren nooit had ontmoet.

Een van de spreuken van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupery waar veel waarheid in steekt, is het volgende: ‘Enkel met het hart kan men goed zien. Het essentiële is onzichtbaar voor de ogen.’ Dat is van toepassing op Bartimeüs, die meer zag in Jezus, hoewel hij blind was. Inderdaad, het is goed naar je hart te luisteren en je intuïtie te volgen om te weten of je iets wel of niet moet doen.

Zoals Jezus wonderen doet, zo kunnen wij kleine wonderen doen voor mensen die onze hulp nodig hebben, dichtbij of veraf. Ze trekken onze aandacht, soms te midden van ons werk, te midden van de dagelijkse bezigheden. Zodra we stilstaan bij hun problemen,  luisteren naar wat ze allemaal meemaken, voelen de meesten al verlichting, omdat ze het met iemand hebben kunnen delen. Soms is aanwezig zijn bij iemand en gewoon luisteren al heel veel om mensen weer moed, hoop en perspectief te geven.

Hetzelfde geldt voor óns leven. Zodra wij in nood zijn en ons verhaal kunnen vertellen, kan het gebeuren dat we onze zorgen en problemen helemaal anders gaan zien. Het is goed raad te krijgen van mensen die anders tegen het leven aankijken. En laten wij vooral niet vergeten onze zorgen en noden aan God toe te vertrouwen.
Dankbaar moge we zijn voor het goede dat we van God en van medemensen mogen ontvangen. God wil dat het goed met ons gaat, dat wij elkaar liefhebben en gelukkig zijn maar we mogen Hem niet vergeten te betrekken bij ons leven. Dat kan door bijvoorbeeld vaak het Onze Vader te bidden. Wij bidden en verlangen immers dat Gods Rijk moge komen. Eenmaal zal het wonder van het doorbreken van dat Rijk er komen en dan zal onze vreugde eindeloos zijn. Amen

Printversie