Elkaar vasthouden

van harte, elkaar vast houden

Gust Jansen

Deze dagen vieren wij het kerstfeest. Voor christenen is Kerstmis het geboortefeest van Jezus.

Al voor de viering van Sinterklaas waren veel etalages en winkels met kerstspullen versierd. Overal kerstmannen, groen en lichtjes. Blijkbaar weet de middenstand het kerstfeest goed te gebruiken om de decemberomzet tot een succes te maken. Vanouds stellen priesters en predikanten bij deze ontwikkeling vraagtekens: Kerstmis is toch meer dan goud en glitter; meer dan lekker eten en cadeaus.

Dit kerkelijke protest tegen de greep van de commercie op het kerstfeest ga ik vandaag niet herhalen. Niet alleen omdat ik niet graag als een boze schoolmeester met een opgeheven vinger sta te zwaaien, maar ook omdat dat protest weinig effectief is.

Het is niet zinvol als pastor met een zuur gezicht te spreken over een verloedering van de kerstgedachte; het past ook niet bij mij. Mensen, ook gelovige mensen, hebben behoefte aan gezelligheid en geborgenheid, zeker in de donkere en koudere decembermaand. Een goede maaltijd - ik gun het u als dat kan - en eventueel een goed gekozen cadeau kunnen de onderlinge verbondenheid alleen maar dienen.

Maar misschien mag ik u wel uitnodigen – daarom bent u ook naar hier gekomen (of hebt u op ons afgestemd) – om niet bij de buitenkant te blijven staan maar ook te zoeken naar de binnenkant van het kerstfeest.

Wij vieren met Kerstmis de komst van Immanuel: God met ons. God buigt zich in dat Kind van Bethlehem over deze wereld heen. Met Kerstmis zegt God tot u en mij: mens, Ik houd van je. In dat Kind is de mensenliefde van onze God ondubbelzinnig 'aan het licht gekomen'. Letterlijk: “Licht dat ons aanstoot in de morgen…” In Jezus wil die soms verre God alles met ons delen, tot onze stervensangst en dood toe. Kerstmis vormt het feest van Gods solidariteit en trouw. Bij Hem zijn we veilig: God met ons…

Wij verdrijven in deze tijd – stillekes - de duisternis van de wintertijd met het licht van lampjes en kaarsen. Onze God verdrijft onze duisternis met het Licht dat Christus is.

Ik wens oprecht dat u dat goddelijk Licht in uw leven wilt binnenlaten, ten bate van uzelf en die u lief zijn, dichtbij en verder weg… Veel onbehagen en boosheid kunnen dan worden getemperd.

Geborgen in Gods liefde zijn wij geroepen elkaar in deze verwarrende tijd vast te houden en in verbondenheid met elkaar te leven; om 'samen te bouwen in vertrouwen' en onze verantwoordelijkheid te nemen voor de opbouw van onze geloofsgemeenschap en samenleving.

Vanuit die overtuiging wens ik u – mede namens onze bisschop – een zalig en gezegend kerstfeest!

Printversie