Eenvoudigen van hart zijn God dankbaar

Dankbaarheid

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Van kleine kinderen hoor je soms de meest verrassende en spontane reacties, omdat zij eenvoudig van hart zijn en hun hart laten spreken. Kenmerkend voor hen is dat zij een groot vertrouwen in hun ouders hebben, van wie zij veel liefde mogen ontvangen en volledig afhanke-lijk zijn.

Vandaag nodigen de lezingen ons uit eenvoudig van hart te zijn als kinderen, en een groot vertrouwen in God te hebben, die ons oneindig liefheeft en voor ons zorgt. De wijzen en verstandigen van deze wereld, over wie Jezus het heeft, leven zelfgenoegzaam, willen alles naar hun hand zetten en slaan het woord van God en de leer van de kerk in de wind of interpreteren deze verkeerd. Zij blijven steken in een oppervlakkig geloof, omdat zij hoogmoe-dig zijn en denken alles beter te weten.
Tot geloof in God kom je als je beseft dat je geestelijk voedsel nodig hebt om in deze tijd te kunnen gelo-ven. Tot het inzicht komen dat geloof een groot cadeau is dat je geschonken wordt, is een eerste stap. Geloven is dus kunnen aanvaarden wat een ander je zegt over de waarheid van het geloof. Vanuit een nederig en open hart mag je daarna ontdekken dat je Gods liefde, zijn barmhartigheid en zijn woord nodig hebt om het geloof authentiek te kunnen beleven, zoals Jezus dat bedoeld heeft. Het is vreemd mensen te horen zeggen dat ze geloven los van onze moeder de heilige kerk. Het is hetzelfde als wanneer een kind zegt tegen zijn ouders: ik heb jullie niet nodig om te kunnen leven en volwassen te worden. Je hebt toch door het doopsel het goddelijk leven van de kerk ontvangen. En die kerk is er om je verder in te wijden in het geloof en het beter te leren kennen en te beleven.
De eenvoudigen van hart, dat zijn mensen die doorheen vreugde en verdriet van het leven de kracht van het gebed en de waarde van de H. Eucharistie hebben ondervonden. Zij kunnen getuigen van God die hen in moeilijke omstandigheden geholpen heeft of nabij was om hen te troosten en kracht te schenken, opdat ze het kruis en het lijden kunnen dragen. Komt allen tot Mij die onder lasten en zorgen gebukt gaan, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Het is de diepe en liefdevolle verbondenheid met Jezus en zijn Kerk die je anders in het leven doet staan en anders naar het leven doet kijken. Als je verschillende keren hebt mogen meemaken dat God je gebed verhoort en je helpt, dan ben je dankbaar voor zijn liefde en zijn zorg. In het Westen zouden we God dankbaarder moeten zijn voor alles wat wij in onze samenleving aan mogelijkheden en voorzieningen hebben Velen vinden het vanzelfsprekend dat wij in een welvarend land leven, maar dat is het niet. Ze vergeten God te danken en bidden zelfs niet meer voor het eten. Geloven in God is Hem dankbaar zijn voor alle mooie momenten die je mag meemaken, en voor het dagelijks brood. Wie laat nog zien dat Hij God dankbaar is door samen voor het eten te bidden? Samen bidden is een getuigenis bij uitstek om je dankbaarheid jegens God uit te spreken en te laten zien dat je afhankelijk bent van de goedheid van God.

Als je over het leven van heiligen leest, dan ontdek je dat iedere heilige een heel persoonlijke, liefdevolle band met de Heer Jezus in de H. Eucharistie had en dat zij daar de kracht kregen om dienstbaar te zijn naar de naaste. Het is de liefde die alles in beweging zet. De liefde houdt een relatie in: het is liefde ontvangen en liefde geven. Dat zien we in de relatie tussen Jezus en zijn Vader en daartoe worden ook wij uitgenodigd, namelijk om de liefde van God te ontvangen en daarna weer door te geven in woorden en daden. Het wil zeggen een houding van zelfgave nastreven en niet van zelfgenoegzaamheid. De uitdaging van iedere christen is om het leven zo te leiden dat je je de houding van Jezus meer eigen maakt, waar-door je een licht bent voor anderen. Amen

Printversie