Eenheid in geloof

Eenheid

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Afgelopen week is de wereld opgeschrikt door geweldsuitbarstingen tussen Palestijnen en Joden in Israël. De spanningen liepen zo hoog op dat er jammer genoeg weer veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen en gebouwen enorm beschadigd zijn. Het verschil van mening  over de vraag wie nu recht heeft op het land Israël, is elke keer aanleiding tot ernstige conflicten.

Deze toestand in Israël maakt duidelijk hoezeer wij Jezus en zijn blijde boodschap nodig hebben om te streven naar eenheid onder mensen. Verdeeldheid maakt alles kapot en zorgt voor veel ellende, verdriet en vervreemding van elkaar. Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, gaat te gronde, heeft Jezus  gezegd. Samen in eenheid ergens voor staan of aan werken zorgt voor vrede, vreugde en harmonie tussen mensen. Niet voor niets heeft Jezus speciaal gebeden voor de eenheid onder zijn leerlingen want ook in de kerk moeten we ervoor waken dat we één blijven in het geloof en één in de liefde.

De  kracht van het gebed kan wonderen doen. Paus Franciscus gaf op zaterdag 1 mei in de Sint-Pietersbasiliek het startsein voor een wereldwijde ‘gebedsmarathon’ met als speciale intentie het stoppen van de covidpandemie. Hij  riep op de hele maand samen de rozenkrans te bidden in verbondenheid met dertig Mariaheiligdommen over de hele wereld. Er wordt niet alleen gebeden voor het einde van de Covid-pandemie, ook worden de mensen herdacht die zwaar zijn getroffen door de crisis. Vandaag is in de Mariabedevaartplaats Medjugorje in Bosnië-Herzegowina, het voormalige Joegoslavië, de rozenkrans gebeden. Op 31 mei sluit de Heilige Vader de meimaand af in de tuin van het Vaticaan.

Zoals Jezus met zijn Vader één is in de liefde, zo spoort Jezus ons vandaag aan te bidden voor en te streven naar eenheid. Als we één zijn in de waarheid van het geloof, dan mogen we de vreugde van het geloof ervaren en uitstralen. Niets is zo rampzalig voor het geloof als verdeeldheid onder christenen. Eenheid betekent zoeken naar wat ons samenbindt in het geloof. Nog nooit hebben mensen zo gemakkelijk gezegd en beleefd dat ze zelf wel uitmaken hoe ze geloven. Natuurlijk, geloven is een persoonlijke levenskeuze, maar geloven is nooit alleen van en voor jou. Het is altijd een gave en een genade van God, die je aangereikt krijgt. Het gaat erom samen kerk te zijn en één te zijn in de waarheid, waarbij eenieder zich bewust is van zijn roeping om mee te werken aan de opbouw van de kerk.

Het is in deze tijd met zijn grote veranderingen een hele uitdaging midden in de wereld christen te zijn. Wij zijn niet van de wereld maar leven wel in de wereld. Als Johannes in het evangelie spreekt van de wereld, dan bedoelt hij hiermee alle meningen en opvattingen die tegenstrijdig zijn aan het katholieke geloof.
Willen we de innerlijke vrede bewaren en ons niet laten verleiden tot de zonde van de verdeeldheid, dan is het noodzakelijk een sterke persoonlijke band te hebben met Jezus en Maria en elkaar lief te hebben. Verdeeldheid, discussies en conflicten ontstaan door een tekort aan liefde en respect voor elkaar. Daarom is het nodig de stap te zetten om elkaar te vergeven en vergeving te vragen aan God. Jezus heeft gezegd dat Hij ons zijn vrede wil schenken. Het is niet de vrede van de wereld, die vaak afgedwongen wordt door de machtigen, de rijken en diegenen die het luidste roepen en schreeuwen.
De vrede van Jezus  heeft te maken met het beleven van de zachte waarden van het evangelie. Zalig diegenen de vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig de Barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  Zalig de zachtmoedigen,  want zij zullen het land bezitten.
Moge de H. Geest ons een maken in geloof opdat wij met vuur getuigen van Gods liefde. Amen

Printversie

Printversie