Een waterbron om van te delen

Waterbron

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Te midden van alle drukte rond de verkiezingen, de economie, ons werk, het gezin en allerhande activiteiten nodigt het woord van God ons uit tot rust te komen en na te denken over wat ons echt gelukkig maakt. We leven in een prestatiesamenleving, waar al te zeer de nadruk is komen te liggen op het materiële. We denken het geluk te kunnen vinden in het verwerven van altijd maar meer.
De veertigdagentijd is een geschikte en genadevolle tijd om het stil te maken in je hart en na te gaan waar het diepere geluk te vinden is. Het bestaan eens van een andere kant bekijken is zeer heilzaam voor het christelijk leven en de navolging van Jezus. Een goed dagelijks ritme hebben is belangrijk voor een evenwichtig leven. Als je te veel te doen hebt, loop je het risico op een burn-out, maar te weinig om handen hebben is ook niet goed. Hoe leef je zodanig dat je aan alle aspecten van het menselijk leven voldoende aandacht schenkt?
Het is raadzaam van tijd tot tijd even weg te zijn uit de hectiek en tot rust en bezinning te komen. Hoe doe je dat? Sommige mensen vinden in de natuur of een retraite hun rust. Anderen vinden wegdromen in een interessant boek heerlijk. Weer anderen maken een bedevaart naar Santiago de Compostella in Spanje om alles eens los te laten. Een tocht als deze brengt zo zijn verrassingen mee en doet je anders naar het leven kijken: je komt tot jezelf, gaat nadenken over het leven en ontdekt Gods prachtige natuur. Wat op deze tocht mensen vooral aanspreekt, zijn de spontane, toevallige ontmoetingen en de diepere gesprekken met anderen.

Vandaag in het evangelie heeft Jezus een toevallige ontmoeting met een Samaritaanse vrouw. In eerste instantie lijkt het te gaan over gewoon water want Jezus heeft dorst. In de loop van het gesprek komt er een verrassende wending en wil Jezus met zijn mysterieuze uitspraken de vrouw een dieper inzicht geven in het leven. Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.
Wat bedoelt Jezus hiermee? Je kunt altijd meer dorsten en verlangen naar meer bezit, eer en titeltjes maar daar heeft een mens nooit genoeg van en dat kan het hart nooit vervullen. Wat het hart van de mens ten diepste gelukkig maakt, is niet te koop. Wat maakt een mens gelukkig? Het is de liefde en de vriendschap van God en medemensen; dit alles is een genade en gave van God. Het is de H. Geest die ons dit nieuwe inzicht wil schenken, namelijk dat het leven een gave van God is en dat wij geschapen zijn om elkaar en God te dienen om zo een dieper geluk te vinden. Niet door naar liefde te grijpen, ontvang je liefde maar door liefde te geven. Alleen door liefde te geven, vermenigvuldigt zij zich. Alle mooie momenten die we meemaken, alle goede gaven die wij ontvangen, daarvoor mogen we God danken.
Wij leven immers niet voor onszelf maar voor de Heer en voor onze naaste. Elke genade die of elk talent dat wij hebben ontvangen, is er niet voor onszelf maar om te delen met anderen. Dit is het spirituele principe dat Jezus ons vandaag wil meegeven. De evangeliën lezend ontdekken wij dat het leven van Jezus een totale zelfgave aan God Zijn Vader en de medemensen is. Jezus’ woorden en daden hebben gezorgd voor nieuw leven voor mensen. Dankzij Jezus is er een nieuwe verbondenheid en een nieuwe toekomst mogelijk zelfs tot in de eeuwigheid, over de grens van de dood heen. Dankzij Jezus vinden mensen hoop, troost en kracht om door te gaan, en blijven ze verlangen en uitkijken naar nieuw leven dat eenmaal zal doorbreken.

Wat nemen we mee van de lezingen van deze zondag?
Geraakt door het woord van Jezus erkent de Samaritaanse vrouw Jezus als de Messias en getuigt zij van Jezus en zijn blijde boodschap. Hiermee wordt duidelijk dat iedereen geroepen is het goede nieuws dat Hij is komen brengen, te verspreiden om zo mee te werken aan de missionering van de kerk. Gods liefde ontvangen en doorgeven zorgt voor nieuw leven.
Moge de veertigdagentijd ons helpen de genade van God te doen groeien in ons hart om zo de vreugde van Pasen dieper te kunnen beleven. Amen. 

Printversie