Een nieuw begin in een nieuw liturgisch jaar

Tekst nieuwe Onze Vader

Steven Barberien

Heerlijk, ’t is weer advent. We maken een nieuw begin. De eerste kaars op weg naar Kerstmis brandt al. Er is hoop en vreugde, en er is feest op komst. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan! Er komt een oordeel over de wereld en dan…, dan zal er vrede zijn.
Wanneer dit zal gebeuren, weet niemand, maar het komt erop aan waakzaam te zijn. Want wie - door het comfort ingedommeld - zijn dagen slijt, zal nietsvermoedend het uur van de waarheid laten passeren. En voordat je er erg in hebt, is hét moment voorbij…, heb je de boot of de ark gemist…

Advent: een nieuw begin van het liturgisch jaar, maar met de invoering van de nieuwe vertaling van het Onze Vader ook een nieuw begin in de liturgie. Het belangrijkste gebed dat we kunnen en mogen bidden, door Jezus zelf aan ons geleerd. Wie weet beter dan Hij wat er in het hart van God van belang is en hoe we Hem het best kunnen en mogen aanspreken?

We zijn gehecht aan die aloude woorden, waardoor de overgang naar deze hernieuwde tekstvertaling zeker moeilijk te noemen is. Maar het kan ook een kans zijn, opnieuw kennis te maken met die woorden van ‘het Gebed des Heren’, en kennis te nemen van hun ware aard en betekenis. Juist datgene wat heel vertrouwd is, verwordt tot routine. We raffelen soms het Onze Vader als het ware af, zonder dat we beseffen dát we aan het bidden zijn of wát we aan het bidden zijn.
Het is ook niet eenvoudig een gebed met volle aandacht te bidden, onze gedachten nemen vaak de vrije loop.

De nieuwe tekst zal ons, zeker in het begin, dwingen de aandacht erbij te houden. Er is veel vóór en tégen deze nieuwe vertaling te zeggen, maar het feit ligt er dat vanaf dit weekend de tekst voortaan anders klinkt in Nederland én in Vlaanderen. Eén en dezelfde versie voor één en hetzelfde taalgebied. Met aanpassingen die recht willen doen aan de taalgevoeligheden van beide volken én culturen, maar ook aan het hedendaagse, gelovig aanvoelen van wat Jezus ons leerde en van wat Hij zeggen wilde met deze bede.

Wie klachten of vragen heeft, nodig ik uit daarmee vooral niet naar mij te komen, maar zich met een kopie in tienvoud te richten aan de Vlaamse en Nederlandse bisschoppenconferentie…  ☺

Printversie