Een leven in het licht

Lichtjes kerkhof Allerzielen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Wie droomt er niet van een eeuwige jeugd en verlangt niet naar een eeuwigdurende liefde? Uit ervaring weten we dat alles vergankelijk is en dat mooie liedjes niet lang duren. In deze dagen van Allerheiligen en Allerzielen gaan onze gedachten naar het leven over de grens van de dood heen en denken we aan onze geliefde overledenen. De pijn van het gemis komt weer boven en vele herinneringen flitsen door ons heen. O, wat zou het mooi zijn als we onze geliefde overledenen weer konden zien, aanraken, omhelzen en met hen spreken. We weten echter dat we moeten leven met de herinneringen aan hun woorden en daden. Wat blijft er over van een mensenleven? Wie zal ons redden uit dit bestaan van de vergankelijkheid?

De apostel Paulus spreekt over Jezus die ons de weg wijst naar een onsterfelijk leven. Als gelovige weten we dat wij mensen een onsterfelijke ziel hebben. Door ons doopsel is de liefde van God in ons hart uitgestort en hebben we deel gekregen aan het onsterfelijke leven van Vader, Zoon en H. Geest. Dat goddelijke leven, die goddelijke vonk, die goddelijke liefde tot volle wasdom laten komen, dat is de opdracht die wij meekrijgen als christen. Ook al leven wij in de wereld, wij zijn niet van de wereld want die gaat voorbij. Wij zijn van God, die ons het eeuwige leven wil schenken. In liefde groeien en streven naar het eeuwige leven is ons aller roeping.

Door de eerste zonde van de mensen is de dood in de wereld gekomen en is er een breuk in de harmonie tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling. Tot in onze dagen veroorzaakt de zonde veel ellende, pijn en verdriet. Jezus is ons komen verlossen uit dit bestaan van zonde en dood om de weg naar het leven te wijzen. In elke Eucharistieviering waarin Jezus zich offert aan God zijn Vader, vieren we de verlossing van de zonden door Jezus Christus. Daarmee kunnen levenden en overledenen hun voordeel doen. Jezus is de levende en verrezen Heer, die ons wil leiden naar een nieuw en onsterfelijk leven. Van belang is het om verbonden te blijven met Jezus en Hem vaak te ontmoeten om eenmaal binnengeleid te worden in het eeuwige leven.
Als iemand sterft, weet alleen God waar iemand terechtkomt. Daarom is het goed te bidden voor de zielenrust van onze overledenen en hen te gedenken in de H. Missen.

In de evangelielezing hoorden we dat Jezus intens meeleefde met Martha en Maria bij het overlijden van Lazarus. Zo mogen ook wij de troostende en liefdevolle aanwezigheid van Jezus, die met ons meeleeft hier in deze viering, ervaren. Onze geliefde overledenen zijn in de handen van God en Hij geeft ons de hoop dat het leven over de dood heen verdergaat.
Ook al zien we onze overledenen niet meer, zij blijven door Jezus met ons verbonden want Jezus is de brug tussen hemel en aarde.

Wie de diepte van het mysterie van het leven en van het mysterie van de dood wil begrijpen, die dient op te kijken naar het leven van Jezus. Door de dood heen is Jezus tot het nieuwe leven van de verrijzenis gekomen. Jezus Ūs het Leven en de verrijzenis. Dankzij Hem is er een helder licht aan de horizon opgekomen en is de mens overgegaan van een leven in de duisternis naar een leven in het licht.
Moge dat eeuwige licht onze geliefde overledenen verlichten, zodat zij kunnen rusten in vrede. Amen.

Printversie