Een kruis dragen

Sint-Petrus met kruis

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In de ogen van de wereld lijken mensen met het prachtigste huis, de duurste auto, de mooiste spullen en de verste vakanties het succes-volst en het gelukkigst. En toch heeft elk huis zijn kruis. Ook de men-sen die het voor de wind schijnt te gaan, hebben, als je ze beter leert kennen, een kruis te dragen. Waar je ook heengaat en kijkt, overal kom je het kruis tegen. Dit heeft te maken met het feit dat we leven in een gebroken en onvolmaakte wereld; we leven niet meer in het aards paradijs. Het leven loopt met andere woorden anders dan we wensen of verwachten.

Het kruis kom je in vele vormen tegen: een onver-wachte ziekte, een relatiebreuk tussen ouders en kinderen, een gebroken huwelijk, een financiële tegenslag, een doodgeboren kind, eenzaamheid, een onverwacht overlijden, het geloof in de kerk dat verdwijnt  enz.
Eén van de meest emotionele kruisen is het verlies van een kind: dat gaat door merg en been.

Hoe ga je om met het kruis in je leven? Je kunt ertegen in opstand komen, zoals de apostel Petrus, of je er met geweld tegen verzetten, maar dat is geen echte oplossing. Het kruis is er en je zult het moeten aan-vaarden en wegen proberen te vinden om door de moeilijke tijd heen te komen. Er zijn er ook die voor het kruis vluchten en terechtkomen in een verslaving als drugs- of alcoholgebruik of gokken. Maar ook dat is geen weg naar een evenwichtig leven. Wat evenmin werkt, is proberen het kruis alleen te dragen want dan kun je depressief worden of een burn-out krijgen.

Waar haal je dan wel de  kracht vandaan om het kruis te kunnen dragen?
Niet gemakkelijk om daar een voor ieder werkend antwoord op te vinden. Het kruis zet je leven op zijn kop, het doet je nadenken en je hebt tijd nodig om alles op een rijtje te zetten en te zien hoe je verdergaat. Soms is het nodig even afstand te nemen van wat je meemaakt, de natuur in te gaan voor een wandeling of een fietstocht. De stilte kan helend werken. Maar meestal is dat niet voldoende; er is meer voor nodig om beproevingen aan te kunnen en te verwerken.
Als het kruis je leven binnenkomt, dan heb je iemand nodig die naar je verdriet en je verhaal luistert en met wie je je gevoelens kunt delen. Gedeelde smart is immers halve smart. Het kruis is lichter te dragen als je ervaart dat je er niet alleen voor staat en van je medemensen bijvoorbeeld een kaartje met troos-tende woorden mag ontvangen. Het doet ook goed te horen dat ze voor jou kaarsjes opsteken en bidden om kracht en sterkte.

Geconfronteerd met het kruis kunnen we als christenen niet anders dan denken aan en opkijken naar Jezus op het kruis. Jezus heeft het zwaarste kruis in het leven gedragen en weet wat het is. Daarom kunnen we aan Hem kracht, steun en troost vragen want Hij is onze God die met ons meeleeft en ons nabij wil zijn in vreugde en verdriet. Op Jezus vertrouwen wij en we hopen dat Hij er is als we Hem nodig hebben.
Door het kruis heeft Jezus de wereld verlost van de duistere krachten en de mensen met God Zijn Vader verzoend. Jezus wil dat de wereld verlost  wordt van de machten die verwoestend werken in het leven van mensen. De liefde en de barmhartigheid van God en van medemensen zorgen ervoor dat er licht aan de horizon verschijnt en we de hoop blijven vasthouden dat er eenmaal een nieuwe wereld aanbreekt.

Ieder mens zal zijn weg dienen te vinden in de omgang met zijn kruis. De bekende  priester- dichter Guido Gazelle gaf de volgende spreuk mee: 

Wil in uw huis aan Christus' kruis
Een plaats van ere geven,
Want menig kruis is uit uw huis
Door Christus’ kruis verdreven.

Deze spreuk doet ons nadenken over de diepere levenswijsheid dat wij samen geroepen zijn de uitge-stoken hand van Jezus te grijpen én elkaars hand te blijven vasthouden. Als we die houding aannemen, dan mogen we erop vertrouwen dat God alles ten goede zal leiden en dat er altijd hoop en toekomst is. Amen

Printversie