Duvel

Bieren, o.a. Duvel

Steven Barberien

Er zijn van die dagen dat er bij zomerse temperaturen niets zo lekker smaakt als ne goeie Vlaamse ‘Duvel’. Op zo’n moment is nen Duvel als een engeltje dat op uwe tong ge-weet-wel-wat-doet… Echter, alles met mate want als den drank is in de man, is de wijsheid in de kan… en doen mensen soms domme dingen.

Petrus hoeft geen Duveltje te drinken om domme dingen te doen of te zeggen. Witheet van woede zal hij iedereen die Jezus kwaad wil doen, wel eens een lesje leren. Hij verzet zich hevig tegen de lijdensvoorspelling die Jezus doet. Maar Jezus kan deze uiting van vriendschap, want dat is het eigenlijk – een vriend die opkomt voor een vriend – niet waarderen. Hij zegt tegen Petrus: “Satan – Duvel! Ga weg van Mij!”

Petrus’ verstand is zo beduveld door zijn liefde en vriendschap voor Jezus, dat hij niet meer inziet wat de weg van Jezus moet zijn. Het vuur in zijn hart is zo opgelaaid, dat hij zonder nadenken en zonder maat het opneemt voor Jezus… maar het laat afweten als het erom gaat Jezus echt te steunen in zijn opdracht…
Zo zijn mensen… We denken het soms veel beter te weten dan een ander. We bieden oplossingen voor problemen van een ander en lopen straal voorbij aan de vragen waar die mee zit…

Jezus weet dat hij zal moeten lijden en sterven. Hij heeft zijn taak aanvaard en in plaats van Hem te steunen en nabij te zijn, wil Petrus Hem ompraten om zijn hemelse opdracht te verloochenen. Hij wil dat Jezus ingaat tegen Gods wil… Als dat geen duivels advies is… Als je zo denkt, spreekt en handelt, Petrus, ga dan van Mij weg! Dan ben je niets beter dan de duivel zelf!

En zo zien we dat we meer sympathie hebben voor Jezus die het gevoel krijgt er alleen voor te staan, dan voor die Petrus die terechtgewezen wordt.
Want onze gedachten gaan uit naar mensen die ongewild, ongevraagd, onrechtvaardig een kruis moeten dragen. Zij die te lijden hebben, zonder schuld, zonder dat ze er iets aan kunnen doen… Wat hebben zij nodig? Mensen die helpen dragen, of mensen die zeggen: “Laat dat kruis maar liggen waar het ligt.” Ze beseffen niet dat zo’n kruis op iemands schouders ligt… en drukt op diens bestaan…
Juist daarom heeft Jezus gesproken over het dragen van het kruis én heeft Hij het zelf voorgedaan. Zo heeft Hij zich solidair verklaard, zich één gemaakt met alle andere kruisdragers…

Wie Hem wil volgen moet leren het kruis onder ogen te zien en het waar mogelijk te helpen dragen.
En dan zal Jezus kunnen zeggen in plaats van “Weg, Duvel!”: “Kom, want je bent een engel!”

Printversie