Doe dit tot mijn gedachtenis

Vijf broden en twee vissen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Om een goede band te hebben in het gezin of in een vereniging is het nodig dat je elkaar regelmatig ziet, dat je trouw bent, naar elkaar luistert en elkaar helpt waar je maar kunt. Vreugde en verdriet delen leidt tot een sterke band.
Om ons nabij te blijven tot aan het einde van de tijden en een liefdevolle band met ons te hebben, heeft Jezus het †Allerheiligste Sacrament van Zijn Lichaam en Bloed ingesteld, ook wel de Eucharistie genoemd. We vieren vandaag Sacramentsdag. Wat is de betekenis van het sacrament van de H. Eucharistie voor ons christelijk leven ?

De H. Eucharistie wordt ook wel de maaltijd des Heren genoemd. Jezus nodigt zijn vrienden uit met Hem maaltijd te houden om met Hem het leven te delen. Samen mogen wij bij de maaltijd des Heren luisteren naar de wonderdaden van God in de geschiedenis van mensen, en voor de toekomst vragen we Hem in gebed zijn zegen en bescherming voor ons leven. Als wij feestvieren of gewoon samen aan tafel gaan met familie en vrienden, dan vertellen wij ook elkaar onze levensverhalen of verhalen over waar we mee bezig zijn in het leven. In de H. Eucharistie mogen ook wij onze persoonlijke verhalen met onze zorgen, noden, pijn, verdriet en lijden aan de Heer toevertrouwen.† Daarnaast mogen we Hem niet vergeten te danken voor alle mooie momenten die we mochten beleven.

Behalve Maaltijd des Heren is de H. Eucharistie ook een offer. Jezus heeft er veel voor overgehad om ons de liefde van God te openbaren en ons te verlossen van de dood en de zonde. We denken in elke H. Eucharistie aan Jezus, die zijn leven heeft gegeven op het kruis om ons met God zijn Vader te verzoenen. De Eucharistie is: de Heer werkelijk in ons midden weten en denken aan zijn kruis en verrijzenis. Als je met iemand een liefdevolle band wilt hebben, dan vraagt dit tijd, offers en aandacht. Niets gaat vanzelf: als je iets wilt bereiken dan vraagt dit inzet en inspanning om er iets van te maken. In een huwelijk kan de liefde niet van een kant komen; elkaar liefhebben is geven en ontvangen. Niet jezelf centraal stellen maar jezelf wegcijferen om de ander gelukkig te maken, is de juiste houding in een goede, wederzijdse, liefdevolle relatie. Dat geldt ook voor onze relatie met God. Wat verlangt God van mij, hoe kan ik God het meeste behagen, het is een cruciale vraag om te komen tot een liefdevolle relatie met God.

In de geschiedenis heeft God vele malen een verbond met de mensen gesloten. We denken aan het verbond met Abraham, het verbond met Noach en het verbond met Mozes over de tien geboden. Van alle verbonden is het hoogtepunt het nieuwe en altijddurende verbond dat Jezus heeft ingesteld. Dit is het liefdesverbond van de H. Eucharistie. God belooft voor altijd† trouw †te zijn aan zijn verbond en zo aanwezig te zijn in het leven van ons mensen. Doe dit tot mijn gedachtenis. Blijf met mij trouw verbonden in de H. Eucharistie en je zult ervaren dat ik je red en help in elke mogelijke situatie. God vraagt van onze kant wederliefde en respect voor dit verbond, dat Jezus heeft ingesteld bij het Laatste Avondmaal. Wil je Gods liefde beter en intenser leren kennen, kom dan vaak naar de H. Eucharistie want daar mag je zo veel liefde en genade ontvangen. De H. Eucharistie is: voor een stuk de hemel op aarde mogen ervaren. De H. Eucharistie is daarom niet zo maar iets vrijblijvends maar is essentieel voor de groei van je spiritueel leven en je liefdesband met de Heer Jezus. Heiligheid in het christelijk leven bereik je door het heilige heilig te onderhouden en regelmatig om te gaan met de heilige Gods, Jezus in de H. Eucharistie.

Broeders en zusters in Christus,
Waar liefde is, verdwijnen menselijke berekeningen en bezwaren als sneeuw voor de zon. Dat wordt het onmogelijke mogelijk. De grote menigte wordt gevoed door Jezus en er blijft zelfs nog over. Gods liefde is op een bijzondere wijze aanwezig in Jezus die zichzelf wegschenkt: Dit is mijn Lichaam, dit is mijn Bloed. Eenvoudige woorden maar zo vol van betekenis want God maakt zich zů klein dat Hij aanwezig komt onder de gedaante van brood en wijn. Het is een wonder van Gods liefde om over verwonderd te zijn, er stil van te worden en er dankbaar voor te zijn. God laat ons niet alleen maar blijft bij ons in Jezus die onder ons woont.
Mochten we dat toch meer begrijpen en intenser beleven; dan verdwijnt elke crisis en elke beproeving als sneeuw voor de zon.†

Printversie