De verleidingen van de wereld

Planeten

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Lange tijd heeft de mens gedacht dat de aarde het centrum van het heelal was, totdat de wetenschap ontdekte dat in ons zonnestelsel de zon het centrum is en de aarde om de zon draait. Wat is het centrum van ons leven?
De veertigdagentijd is de ideale tijd om ons te heroriënteren op ons geloofsleven en God het centrum van ons leven te maken. God is de bron van alle goedheid en liefde, Hij heeft de schepping in harmonie en met een zekere ordening geschapen. Hoe komt het dat er in de wereld toch ziekte, oorlogen, aardbevingen, hongersnood en conflicten zijn? Waarom is er lijden? Hoe is toch het kwade in de wereld gekomen? De antwoorden op deze moeilijke vragen vinden wij in de H. Schrift. Het is de vraag naar de oorsprong van het kwade.

In het begin schiep God hemel en aarde, geordend volgens wetmatigheden. Het was goed leven in het prachtige aardse paradijs. Als je de voorschriften van God niet opvolgt en los van God denkt te kunnen leven, dan gaat het fout. Als je van een medicijn te veel inneemt, omdat je de bijsluiter niet hebt gelezen, dan gaat het fout. Een ander voorbeeld: wanneer je een nieuw apparaat in gebruik neemt zonder eerst de gebruiksaanwijzing door te nemen, dan is het binnen de kortste keren stuk.
Door de hoogmoed van de mens, die het denkt beter te weten dan God, is het fout gegaan. De verleidingen van de boze verstoorden de orde van het goede in het aardse paradijs. De mens at van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Hij wilde zelf bepalen wat goed en wat kwaad is, met alle gevolgen van dien: verdeeldheid en verwarring. Er is niets nieuws onder de zon.
Wie gelovig is, krijgt van alle kanten, via allerlei media, te maken met dezelfde verleidingen. Trek je niets aan van God, je bent je eigen baas. Laat je niets wijsmaken en doe wat je wilt. Het is allemaal heel actueel en herkenbaar in onze samenleving. Als je ingaat op deze steeds terugkerende verleidingen, dan ontstaat er een breuk met God, met als gevolg verdeeldheid en chaos tussen mensen en tussen God en de mens.

Hoe hiermee omgaan? Daarvoor moeten we naar het leven van Jezus zelf kijken. Zelfs Jezus heeft te maken gehad met drie menselijke verleidingen, die Hem wilden losmaken van zijn missie en zijn relatie met God de Vader. Het zijn de verleidingen van zintuiglijke genoegens, die van roem en van macht. Genieten van al deze goede dingen, daar is op zich niets mis mee. Het gaat pas mis als je ze als het ultieme doel in je leven nastreeft en ze een afgod worden.
Als je alleen maar je geluk vindt in een luxueus leventje, in uitgaan, eten en drinken en vakanties, en God en zijn Woord terzijde schuift, dan leef je erg oppervlakkig.
Als je er alleen maar op uit bent belangrijk gevonden te worden en eer en bekendheid na te streven en God niet eert, dan plaats je jezelf boven God.
Als je er alleen maar op uit bent jouw wil en visie door te drukken, en jouw verantwoordelijkheid en macht misbruikt ten koste van God en je naaste, dan ben je fout bezig en maak je jezelf tot een afgod.

Heer God, in deze veertigdagentijd willen wij ons bezinnen op het leven waarin wij staan. Geef ons de wijsheid en de genade om ons opnieuw te oriënteren op U.
Heer God, leer ons meer te leven volgens Uw Woord en raadgevingen om daarin ons geluk en onze inspiratie te vinden voor het leven.
Heer God, leer ons meer te vertrouwen in Jezus, de Onsterfelijke, te hebben en niet in de verleidingen van de wereld die voorbijgaat.
Heer God, leer mij U te danken en te aanbidden want U bent onze God van liefde en barmhartigheid. U zij eer en glorie tot in de eeuwen der eeuwen. Amen

Printversie