De kracht van het gebed

moeder theresa

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Door de aanhoudende acties van de boeren in de afgelopen weken is de overheid uiteindelijk overstag gegaan en hebben al vele provincies de stikstofmaatregelen aangepast. De aanhouder wint.
In het evangelie van vandaag wijst Jezus zijn leerlingen op de noodzaak van voortdurend gebed, opdat God ons gebed zou verhoren.†De handen opheffen naar God in de hemel en bidden tot God, dat doet Mozes ook in de eerste lezing. Zolang Mozes zijn armen opheft, zijn de IsraŽlieten aan de winnende hand. Als Mozes zijn armen laat zakken, lijkt Amalek te winnen.

Geloven wij voldoende in de kracht van het gebed en nemen wij ook de tijd om tot God te bidden? Is bidden wel nodig als God toch weet wat wij nodig hebben?

God wil ons helpen en leiden doorheen het leven met zijn hoogtepunten en dieptepunten en de weg wijzen naar de hemel. En daar is gebed voor nodig. Zonder gebed kun je maar moeilijk de weg gaan die Jezus ons heeft voorgeleefd, omdat je dan niet geleid wordt door de heilige Geest.
Bidden is je hart openen voor God en erop vertrouwen dat Hij alles ten goede keert. Bidden is contact maken met God en online met hem blijven. Door het gebed ontvang je vrede en vreugde in je hart en versterk je je persoonlijke liefdesband met God.

Aan de heilige Moeder Teresa uit Calcutta in India vroeg men eens: Moeder Teresa, hoe houdt u het uit bij al die ellende? Over de hele wereld uw zusters bezoeken, het kost u zoveel arbeid. En ondanks die drukte geniet u een inwendige rust.
Dat is de vrucht van het gebed, antwoordde ze. Heel ons leven en al ons werk steunt op het gebed, want de vrucht van het gebed is een dieper geloof. En de vrucht van het geloof is de liefde. En de vrucht van de liefde is dienstbaar zijn. Ons werk voor de armsten onder de armen, de stervenden, de kreupelen, de uitgestotenen en ongewensten, de eenzamen en melaatsen, dat is gewoon onze liefde tot Jezus in daden omgezet. Onze eigenlijke roeping is niet de armen dienen, maar volgelingen van Jezus te zijn.
En dan geeft ze de dagorde aan die in haar kloosters gevolgd wordt. We beginnen de dag iedere morgen om 20 minuten voor 5 met het gebed. Dat duurt ongeveer twee uur: meditatie, H. Mis, het bidden van de rozenkrans. `s Avonds eindigen we onze dag met ťťn uur aanbidding. Moeder Teresa zegt dat zij en haar zusters als zij naar de mensen gaan, de rozenkrans bidden.
Is het niet beter minder tijd aan het gebed te besteden om meer tijd over te houden voor de noodlijdenden? O, neen, het is een wonder van God: ons werk is er niet minder op geworden. Vroegere hielden wij maar eens in de week een uur van aanbidding. Maar sinds in 1975 besloten werd iedere dag een uur aanbidding te houden, is het aantal roepingen verdubbeld. Dat is de vrucht van het gebed. De heilige paus Johannes Paulus II zei: de tijd in aanbidding doorgebracht, is nooit verloren tijd.
Moeder Teresa beveelt het samen bidden van de rozenkrans in de gezinnen aan. De rozenkrans is het gezinsgebed. Als ze samen de rozenkrans bidden, dan blijven ze samen; en als ze samen blijven, dan zullen ze elkaar liefhebben, zoals God ons liefheeft.

In Medjugorje in Bosnie Herzegowina is een opvangcentrum voor drugsverslaafden, Gemeenschap Cenacolo genoemd. Het is gesticht door een Italiaanse zuster, Elvira Petrozzi. Het wonder van dit centrum is dat jongeren er van hun verslaving af geraken en tot geloof in Jezus komen. Dat komt door een intense begeleiding en een goed spiritueel klimaat. De weg die jongeren daar gaan, is een weg Ďvan de duisternis naar het Lichtí. Deze weg leidt tot de herontdekking van de vreugde van het geloof, van de schoonheid van het leven en van de echte vrijheid.
Dit opvangcentrum is er pas gekomen, nadat zuster Elvira er zeven jaren lang voor had gebeden. Tegen alle verwachtingen in heeft God haar gebed verhoord want vandaag zijn er over de hele wereld wel 62 gelijkaardige centra, verspreid over 18 landen.

Broeders en zusters in Christus,

Als christenen vormen wij samen de kerk of het Lichaam van Christus. Wij zijn de strijdende kerk, die opkomt voor het goede en de liefde. Bidden is Gods aanwezigheid zoeken en je overgeven aan Hem die alles weet, ziet, hoort en ten goede leidt, en hopen op een nieuwe wereld. Mogen †de lezingen van deze zondag ons aanmoedigen God te zoeken in gebed en Hem zo meer te beminnen. Amen.

Printversie