De kracht van het anker in de storm

Anker

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Voor jong en oud zijn het stormachtige tijden met alles wat we horen in de samenleving. Waar gaat het allemaal naartoe en wanneer komt er een einde aan deze crisis? vraagt iedereen zich af. Om de kracht van het anker te voelen moet je eerst de stormen trotseren, is een spreekwoord dat van toepassing is op onze tijd en op de lezingen van deze zondag. Het wil zeggen: als je iets ernstig meemaakt, weet je op wie je kunt vertrouwen.

In de eerste lezing begint Jona na te denken over God en over zijn leven als hij terechtkomt in een storm en later in de buik van de walvis. Drie dagen en drie nachten blijft hij daar. Hij bidt tot God, opdat hij verlost mag worden uit zijn benarde situatie. Zijn gebed wordt verhoord en de walvis spuwt hem uit op het strand. Het verhaal van de blijde Jona met de walvis staat in het park van de kruisweg in Kevelaer afgebeeld als laatste kruiswegstatie. Het verwijst naar de verrijzenis van Jezus, die na drie dagen en drie nachten uit de doden is opgestaan. Jona’s bevrijding is voor hem aanleiding zijn leven te herzien en de missie die hij van God heeft gekregen, toch te volbrengen. Jona gaat naar Nineve om de mensen op te roepen tot bekering.
Om ons nabij te zijn in stormachtige tijden heeft Jezus zijn apostelen, bisschoppen en priesters aangesteld tot mensenvissers. Dat maakt het evangelie ons duidelijk. Mensen vangen betekent mensen opvangen, begeleiden en bemoedigen in alle mogelijke levenssituaties. Een mens kan wat meemaken en dreigen kopje onder te gaan door de stormen van het leven. Zeker in deze tijd met zo vele veranderingen komen velen in de problemen: eenzaamheid, ziekte, een depressie, burn-out, financiële nood, enz…In nood leert men zijn vrienden kennen en zoekt men kracht bij God door één te zijn in het gebed.

Als we als christenen één zijn in de liefde van God en vandaaruit leven, kunnen we meer aan. In deze week van de eenheid tussen de verschillende christenen willen we bidden voor meer eenheid en voor vernieuwing en bekering van de harten van de mensen, zodat eenieder meer mag leven in overeenstemming met het evangelie van Jezus Christus en Gods wil. In het evangelie zegt Jezus: "Het Rijk Gods is nabij, bekeert u en gelooft in de blijde boodschap.”
Eenheid onder christenen wil niet zeggen dat we allemaal op dezelfde wijze het evangelie dienen te beleven. Eenheid in verscheidenheid. Iedereen heeft een verschillende roeping, een verschillend karakter, verschillende talenten en gaven van God gekregen om daarmee te getuigen van het ene geloof in God. Door de zonde komt er verdeeldheid tussen christenen en tussen God en de mens. Een verdeeld rijk kan geen stand houden, zegt Jezus. Daarom is het belangrijk voor die eenheid te bidden en zich daarvoor in te zetten om zo sterker de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen. Eendracht maakt macht.

De komst van het Rijk Gods kun je niet met geweld afdwingen; je dient het te vragen aan God zelf: Vader in de hemel, dat uw Rijk mag komen. Eenmaal zal dit Rijk van God definitief doorbreken, dat zegt ons geloof. Eenmaal komt er een voltooiing van de schepping. Over deze voltooiing van het Rijk staan er mooie beelden en gelijkenissen in het Oude Testament.

"Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren ze niet meer."
"De wolf en het lam wonen samen, de panter vlijt zich neer naast het bokje... De zuigeling speelt bij het hol van de adder... Niemand doet nog kwaad of handelt nog verderfelijk op heel mijn heilige berg. "

Laten wij in deze eucharistieviering het goede voornemen maken om Jezus na te volgen zoals de apostelen, door trouw te zijn aan ons geloof in God en door te zoeken waar we mensen kunnen helpen. Zo immers zorgen wij ervoor dat het Rijk van God overal groeit en dat er vrede, liefde en vreugde heerst onder alle mensen. Dan mogen we nu reeds een stukje van de hemel voelen hier op aarde. AMEN.

Printversie