De eindstrijd tussen goed en kwaad

Openbaringen 1, Jezus kandelaren

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je tegenwoordig boodschappen doet of gaat tanken, dan schrik je je een hoedje bij het zien van de prijsstijgingen in het afgelopen jaar. Het normale leven met een ongekende economische groei en bloei lijkt voorbij en dat is voor velen een schok. Als iemand plotseling hoort dat hij ongeneeslijk ziek is, dan is dit ook een schok, voor hemzelf én voor zijn naaste omgeving. Met het einde van het leven in zicht, veranderen mensen veel en gaan ze nadenken over leven en dood.
Met het einde van het liturgische jaar dat in zicht komt, horen we Jezus vandaag spreken over het einde van de tijden en het einde van de wereld. Het is een schok deze apocalyptische taal te moeten horen. Waarom vertelt Jezus dit en hoe kun je daarmee als christen omgaan?

Over het einde van de tijden zijn al vele voorspellingen geweest. Het is een hele kunst de ware van de valse boodschappen te onderscheiden. Dat er meer aan de hand is, bewijzen de vele zieners en ziensters wereldwijd, zoals Luz de Maria uit Nicargua, Pedro Regis uit Brazilië, Gisela Cardia uit Italie, Maria Pavlovic in Bosnië-Herzegowina.
Als je daar met anderen over spreekt, dan krijg je nogal eens als reactie: dat maken wij niet meer mee. O nee, hoe weet je dat zo zeker? Natuurlijk kent niemand de toekomst, maar dat er eenmaal een einde aan de schepping komt, is wel een feit. En wie zal zeggen of wij dit niet nog meemaken? Het boek Apocaplyps van Johannes, het laatste boek van de Bijbel, zal eenmaal tot vervulling moeten komen. Alles wat hij voorspeld en neergeschreven heeft, gaat over de grote eindstrijd tussen goed en kwaad. De eindtijd zal een tijd van verwarring en crisissen van ongekende omvang zijn. Mensen zullen niet weten wat hun te wachten staat. Aan alles komt een einde, ook aan de schepping. Alles gaat voorbij, zei Theresia van Avila, alleen God blijft. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden blijven eeuwig, heeft Jezus gezegd.

Wat wil Jezus ons nog meer mededelen met dit evangelie ?
Jezus wil duidelijk maken dat er een nieuwe wereld komt die anders zal zijn dan de wereld die wij zien, en dat er dan een grote overgangstijd aanbreekt. Helemaal in de lijn van Jezus spreken ook de Mariaboodschappen van Fatima in Portugal, van Akita in Japan, van Garbandal in Spanje en van Medjugorje in Bosnië-Herzegowina over een verwarrende tijd met grote veranderingen. In Fatima heeft Maria gezegd dat er een grote crisis in de kerk aankomt maar dat uiteindelijk haar Onbevlekt Hart zal triomferen, m.a.w. er komt een nieuwe tijd aan met een opbloei van het geloof in de kerk. Dit is hoopvol en daar mogen we met groot verlangen naar uitkijken:Wat een vreugde te weten dat Jezus weer meer het centrum zal zijn in het leven van de mensen.

Wat kunnen wij doen in de tussentijd?
Wat we niet moeten doen is volledig opgaan in de wereld of verlamd geraken door de angst. We moeten waakzaam blijven en ons leven blijven richten op Jezus en zijn blijde boodschap. Wij mogen vertrouwen op Jezus en Maria, die ons door de moeilijke tijden heen zullen leiden. Het gebed en vooral de H. Eucharistie is onze bron en kracht om sterk te staan in stormachtige tijden. Daarbij mogen we ook de hemelse bewoners niet vergeten, zoals de engelen, die aan onze kant staan en ons willen helpen om het geloof te bewaren en ons te beschermen. Daarom is het goed onze beschermengel aan te roepen en te bidden tot de H. Aartsengel Michaël. Als de nood het hoogst is, dan is de redding nabij.
In de eerste lezing uit het boek Daniël staat dat in grote nood de viervorst Michaël opstaat om het volk van God te beschermen. Hier wordt verwezen naar de H. Aartsengel Michaël, die in de geschiedenis van de kerk zo vaak het volk van God heeft geholpen. Ook ons wil hij beschermen tegen alle gevaren in het leven. We mogen dus niet passief zijn en ons laten verlammen door de gebeurtenissen rondom ons. Wat we kunnen doen, is onszelf met onze zorgen, onze vreugde en ons verdriet volledig toevertrouwen aan Maria, de engelen en aan God in het vertrouwen dat God ons zal leiden door alle beproevingen heen.

Moge deze viering ons aansporen en inspireren om in het geloof onze kracht te vinden en met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden, want God is met ons. Amen.

Printversie