Christenen staan nooit alleen

H. Geest duif in glas-in-lood

Steven Barberien

Filippus is één van die zeven helpers die de apostelen hebben aangesteld om hen bij te staan in de zorg voor de snelgroeiende christengemeenschap. Terwijl er eerst verkondigd werd in en rondom Jeruzalem, deint de Blijde Boodschap uit… Filippus predikt in de streek van Samaria, een gebied waar volgens de Joden geen echte of goede Joden woonden, maar afvalligen. Daar heeft Filippus redelijk wat succes met het verspreiden van de Blijde Boodschap. Hij is dan ook meer dan een helper; hij zorgt ervoor dat de apostelen de grens overschrijden van het strikte Jodendom. Hier begint de evangelisatie van de hele wereld en daarbij is alle hulp welkom.

Jezus weet dat ook. Daarom belooft Hij een Helper, de H. Geest,
de Parakleet, in het Grieks paraklètos. Dit is een juridische term voor iemand die voor jou pleit, een advocaat dus. De evangelist Johannes stelt de wereld graag voor als het strijdtoneel tussen goed en kwaad, of als een rechtsgeding tussen de gelovigen en de wereld van ongeloof.
En zo bekeken kun je dus alle hulp en bijstand best gebruiken!

De Geest en de wereld, ze staan zowat tegenover elkaar. De Geest waait waar Hij wil… Dat zien we gebeuren wanneer Filippus verkondigt in Samaria. De Geest kent geen grenzen, Zijn kracht is niet te stuiten. Overal waar Gods Geest aanwezig is en het voor het zeggen heeft, ontstaat er vreugde, dynamiek, komt er groei en leven.
Anderzijds is er ‘de wereld’, die niet ontvankelijk is voor die Geest van de waarheid… en er geen ruimte aan geeft: kortzichtig, zich zelfzuchtig vastklampend aan wat men heeft en kent, verlamd en zonder groeikracht…

In die dualiteit moeten christenen leven, tot op de dag van vandaag. En soms lijden we daaronder:
we voelen ons aangevallen door de seculiere maatschappij. Het doet pijn te zien dat de Kerk kleiner wordt… Geloof dat ons zo dierbaar is, wordt niet langer verstaan, vaak bespot of verguisd.
En toch zijn wij niet zonder hoop en blijven we vreugdevol doorgaan! Het is immers de Geest die in ons woont en leeft, die ons inspireert en doet bewegen. Telkens weer laat Hij ons de liefde van God ervaren, en laat Hij ons die liefde doorgeven aan anderen.

Christenen staan in deze wereld
maar staan daarin nooit alleen;
hulp is niet ver weg
maar heel nabij,
in de Geest, ons beloofd én gegeven.

Amen.

Printversie